СПИСОК

наукових праць доцента  кафедри ПГ та ЗХ Щербини О.М.,

опублікованих в 2012 р.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.   

Аналіз антидепресантів методом рідинної хроматографії

 

друк

Зб. наук. праць, випуск 9 «Актуальні проблеми профілактичної медицини», Львів, 2011, с.251-253.

3

Щербина О.М., Михалічко Б.М. 

Бедзай А.О.

 

2.   

УФ-спектрофотометрія антидепресантів

друк

Зб. наук. праць, випуск 9 «Актуальні проблеми профілактичної медицини», Львів, 2011, с.254-259.

6

Щербина О.М., Михалічко Б.М. 

Бедзай А.О.

Щербина І.О.

 

3.   

Структурні особливості процесу зниження горючості морфоліну солями купруму (І)

 

друк

Зб. наук. праць «Вісник» ЛДУ БЖД, Львів, 2011, № 5,Ч. 1,

с. 152 – 158.

 

7

Годованець Н.М, Михалічко Б.М, Щербина О.М.

 

4.   

Спектральний аналіз азатіоприну і фторацизину.

друк

Зб. наук. праць «Вісник»

ЛДУ БЖД, Львів, 2011, № 5, Ч. 1,

с.176  - 181.

 

4

Щербина О.М., Михалічко Б.М. 

Бедзай А.О.

Щербина І.О.

 

5.   

Аніонні комплекси Cu (I).  Синтез та кристалічна структура (OC4H8NH2) [Cu2Cl3]

 

друк

Зб. наукові праці Дон НТУ. Серия: хімія і хімічна технологія. Випуск 18 (198), Донецьк, 2012, с. 112-117.

 

6

Годованець Н.М.

 Михалічко Б.М.,  Щербина О.М.,

Михалічко О.Б.

 

6.   

Хіміко-токсикологічний аналіз сполук флуору

 

друк

Зб. наук. праць, випуск 10 «Актуальні проблеми профілактичної медицини», Львів, 2012, с.157 -160.

4

Щербина О.М., Михалічко Б.М. 

Бедзай А.О.

Щербина І.О.

 

7.   

Мінеральні добрива на основі Нітрогену, їх токсичність, пожежна небезпека та методи виявлення.

 

друк

Зб. наук. праць, випуск 10 «Актуальні проблеми профілактичної медицини», Львів, 2012, с.21 – 26.

 

6

Бедзай А.О.

Щербина О.М.,

Щербина І.О.

 

8.   

Якісний аналіз деяких антидепресантів методом обернено-фазової рідинної хроматографії

друк

Зб. наук. праць, випуск 10 «Актуальні проблеми профілактичної медицини», Львів, 2012, с.27 – 31.

 

5

Бедзай А.О.

Щербина О.М.,

Щербина І.О.

Михалічко Б.М. 

 

9.   

Моніторинг продуктів піролізу та згоряння полімерних матеріалів: виявлення формальдегіду методом газорідинної хроматографії

друк

Зб. наук. праць, «Пожежна безпека» ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України, №    20 , Львів, 2012,

с.74 – 80.

7

Щербина О.М.,  Бедзай А.О., Михалічко Б.М. 

 

10.               

Довідник рятувальника. На випадок виникнення надзвичайних ситуацій з небезпечними хімічними речовинами.

друк

ЛДУ БЖД, Львів: Сполом, 2012.-712 с.

712

Баланюк В.М., Винявська Г.Ф., Квашук В.П., Ковалишин В.В., Петрова М.Ю., Падик   Г.М.,Степова  К.В.,Щербина О.М., Юрим М.Ф.,Ференц Н.О.

 

11.               

Шляхи підвищення пожежної безпеки зберігання й транспортування горючих нітрогенумістних вуглеводнів хімічної промисловості.

друк

Зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. «Пожежна безпека: теорія і практика», м.Черкаси, 2012.- с.13-14, 12 жовтня 2012 

2

Годованець Н.М., Михалічко Б.М., Щербина О.М.

 

12.               

Екологічний аудит техногенних чинників впливу на демосферу Львівщини

друк

Зб. матеріалів І Міжнародної наук.-практ. конф. «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства», Львів, 2012. – с. 371-374, 29-30 листопада 2012

4

Щербина О.М., Михалічко Б.М., Трусевич О.М.

 

13.               

Впровадження аудіовізуальних засобів навчання хімічних дисциплін в український вишах

друк

Зб. матеріалів Міжнародної наук.-метод. конф., «Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до європейського освітнього середовища», Т.2 Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти, Харків, ХНАДУ, 2012. – с. 74-76

3

Михалічко Б.М., Щербина О.М., Трусевич О.М.