СПИСОК

наукових праць

Бабаджанової Ольги Федорівни

опублікованих у 2012 році

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

Чинники пожежної небезпеки породних відвалів вугледобування

Наукова стаття

Пожежна безпека: Львів: ЛДУ БЖД, 2012. - № 20. -

С. 137-143.

Фах. видання

7

Сукач Ю.Г., Сукач Р.Ю.

2

Кінетика поглинання газового конденсату ґрунтами різного типу

Наукова стаття

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. - № 5. – С .21—26.

Фах. видання

6

Гринчишин Н.М.

3

Модифіковані поліамідні матеріали з пониженою здатністю до статичної електризації

Наукова стаття

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. - № 5. – С .170175..

Фах. видання

6

Тарнавський А.Б.

4

Особливості кінетики поглинання дизельного палива ґрунтами різного типу

Наукова стаття

Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. – 2012, № 16. – С. 607—613.  Фах. Видання

7

Гринчишин Н.М.,

Лагуш Н.І.

5

Використання сорбентів при ліквідації аварійних виливів нафти та нафтопродуктів із поверхні сірого лісового ґрунту

 

Наукова стаття

Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – Дніпропетровськ, 2012. - № 1. – С. 139—141. 

Фах. видання

6

Гринчишин Н.М.

6

Реабілітація грунтів, забруднених аварійними виливами нафтопродуктів

 

Наукова стаття

Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.
– Львів, 2012. – Вип. 22.07. –  С 43-49.

Фах. видання

7

Гринчишин Н.М.

7

Исследование кинетики поглощения газового конденсата почвами разного типа

Тези доповіді

ХХIV Международная научно-практическая конференция по проблемам пожарной безопасности, посвященная 75-летию создания института: тезисы докладов. Ч. 1. - М., 2012  (3-4 .07 2012).  – С. 156 – 159.

4

Гринчишин Н.М.

8

Техногенное загрязнение в результате деятельности предприятий угольной промышленности  Львовской области.

Тези доповіді

ХХIV Международная научно-практическая конференция по проблемам пожарной безопасности, посвященная 75-летию создания института: тезисы докладов. Ч. 3. - М., 2012  3-4 .07 2012).  – С. 277 – 279.

3

Сукач Ю.Г., Сукач Р.Ю.

9

Источники загрязнения окружающей среды шахтами ГП «Львовуголь»

Тези доповіді

ХХIV Международная научно-практическая конференция по проблемам пожарной безопасности, посвященная 75-летию создания института: тезисы докладов. Ч. 3. - М., 2012 (3-4 .07 2012).  – С. 274 – 277.

4

Сукач Р.Ю., Колесник М.Я.

10

Кинетика поглощения дизельного топлива разными типами почв

 

Тези доповіді

Материалы Международной научно-практической конференции «Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации» (24-25 мая 2012г) – Гомель: Республика Беларусь, 2012. – Часть 1.- С.43.

1

Гринчишин Н.М.

11

Пожарная опасность линейной части магистрального газопровода

Тези доповіді

Материалы Международной научно-практической конференции «Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации» (24-25 мая 2012г) – Гомель:,  Республика Беларусь – 2012.- Часть1.- С.21-22.

2

Павлюк Ю.Е., Сукач Ю.Г.

12

Використання сорбентів при ліквідації аварійних виливів нафти та нафтопродуктів із поверхні сірого лісового ґрунту  

 

Тези доповіді

Материалы Международной научно-практической конференции «Рекультивация сложных техноэкосистем в новом тысячелетии: ноосферный аспект» (29-30. 05.  2012р.). – Дніпропетровськ, 2012. – С 253- 255.

3

Гринчишин Н.М.

13

Роль сорбентів при ліквідації аварійних виливів нафти і нафтопродуктів із поверхні грунту

Тези доповіді

Актуальні проблеми управління у сфері цивільного захисту. Матеріали І Всеукраїнської науково-практич. конферен. (05 жлвтня 2012 р.). – Харків, 2012. – С. 28-33.

5

Гринчишин Н.М.

14

Вплив діяльності шахт на гідрологічний режим території Львівської області

Тези доповіді

Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Матеріали І Міжнародної  науково-практичної конференції (29–30 листопада 2012 р.). - Львів, 2012. – С.84-86.

3

Сукач Ю.Г., Сукач Р.Ю.

15

Поглинання нафтопродуктів грунтами різного типу

Тези доповіді

Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали IV міжнародн. науково-практич. конферен.

(07-08 грудня 2012 р.). – Черкаси, 2012. – С. 164-166.

3

Гринчишин Н.М.

16

Особенности кинетика поглощения дизельного топлива разными типами почв

 

Тези доповіді

Сб. матер. VI международной научно-практической конференции курсантов, студентов, слушателей  магистратуры и адъюнктов (аспирантов) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы» (5-7 апреля 2012г) –  Минск, Республика Беларусь – 2012. – С. 53-55.

3

Козаченко В.Ю. Гринчишин Н.М.

17

Кінетика поглинання нафтопродуктів типовими ґрунтами Львівщини

 

Тези доповіді

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» (29 березня). – Львів: ЛДУБЖД, 2012. - С. 91 - 92.

2

Козаченко В.Ю. Гринчишин Н.М.

18

Техногенна небезпека утворення промислових відходів

Тези доповіді

 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності»(29 березня). . – Львів: ЛДУБЖД, 2012. - С. 68-69.

2

Сосєдко К.С.

19

Методи ліквідації нафтових забруднень

 

Тези доповіді

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Екологічна безпека держави» (17-18 квітня, 2012) - К.: КНАУ, 2012.- С. 107-108.

2

Козаченко В.Ю.

Гринчишин Н.М.