Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Веселівського Романа Богдановича

за 2012 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                    

Дослідження нестаціонарного температурного поля в багатошаровій плоскій конструкції

Друк.

Пожежна безпека. – 2012. – № 20. – С.. Фахове видання.

 

Семерак М.М., Синюта В.М., Процюк Б.В.

2.                    

Експериментальні та теоретичні дослідження

багатошарової огороджувальної конструкції

Друк.

Матеріали VІІ міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження в судобудуванні».- Миколаїв: НУК, 2012. С. 227-228

 

Половко А.П