Форма додатку 11

 

Список

наукових праць

Тарнавського Андрія Богдановича

 

№ п/п

Назва

Харак-тер роботи

Визідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

Модифіковані поліамідні матеріали з пониженою здатністю до статичної електризації

друк.

Вісник ЛДУ БЖД. – Львів. – № 5, частина 1. – 2011. – С. 170-175. Фах. видання.

6

Бабаджанова О.Ф.

2

Основні завчасні заходи порятунку і надання допомоги потерпілим у зонах катастрофічного затоплення

друк.

Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”. – Львів. – 2012. – С. 62-64.

3

Жолобович А.А.

3

Факторы пожарной опасности машзалов АЭС

друк.

Материалы Международной научно-практической конференции “Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации”. – Гомель, 24-25 мая, 2012. – Часть 1 – С. 120-121.

2

Сукач Ю.Г.

4

Технические мероприятия для уменьшения последствий наводнений

друк.

Сборник материалов VI международной научно-практической конференции курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адьюнктов (аспирантов) “Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы”. – Минск, 5-7 апреля, 2012. – Часть 1 – С. 229-231.

3

Жолобович А.А.

5

Моделирование аварийной ситуации на АЭС при разрыве паропровода между парогенератором и быстродействующим запорным отсекающим клапаном

друк.

Тезисы докладов XXI Международной научно-практической конференции по проблемам пожарной безопасности, посвященная 75-летию создания института. – Москва: ВНИИПО, 2012. – Часть 1 – С. 65-67.

3

 

6

Психофизиологическая устойчивость и поведения человека в аварийной ситуации

друк.

Тезисы докладов XXI Международной научно-практической конференции по проблемам пожарной безопасности, посвященная 75-летию создания института. – Москва: ВНИИПО, 2012. – Часть 3 – С. 402-404.

3

Ясницкая Ю.Р.

7

Техногенно-екологічна обстановка у місті Бориславі

друк.

Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференціїЕкологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства”. – Львів, 29-30 листопала, 2012. – С. 166-168.

3

Сукач Ю.Г.

8

Планування укриття людей у захисних спорудах після ядерного вибуху на АЕС

друк.

Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій”. – Черкаси, 7-8 грудня, 2012. – С. 221-223.

3

Павлюк Ю.Е., Сукач Ю.Г.

9

Природньо-техногенна небезпека природніх процесів, пов’язаних із гідрологічнонебезпечними явищами

друк.

Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій”. – Черкаси, 7-8 грудня, 2012. – С. 223-226.

4

Федюк Я.І.