СПИСОК

наукових праць

Ференц Надії Олександрівна

опублікованих у 2012 році

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

Довідник рятувальника на випадок виникнення надзвичайних ситуацій з небезпечними хімічними речовинами

довідник

Львів: СПОЛОМ, 2012. – 712 с.

712 с

Балога В.І.,

Баланюк В.М.,

Винявська Г.Ф.,

Квашук В.П.,

Ковалишин В.В.,

та інші

2.

Определение категорий помещений АЭС по взрывопожарной опасности.

Тези доповіді

Материалы Международной научно-практич. конференции «Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации», м.Гомель, 2012. С.125-126.

2

 

3

Параметры ударной волны при взрыве типа BLEVE в резервуарах с сжиженными углеводородными газами

Тези доповіді

Материалы Международной научно-практич. конференции «Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации», м.Гомель, 2012. С.126-127.

2

Павлюк Ю.Е.

4

Оценка опасности технологического процесса прозводства аммиака.

Тези доповіді

Материалы VІ междунар. науч.-практ. конф. курсантов, студентов и слушателей «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы», м.Мінськ, 2012. С. 34-36.

3

Боднар Р.А.

5

Оценка огнестойкости отходов цеолитных катализатором типа «Цеосор 5А».

Тези доповіді

Материалы ХХІV международной научно-практической конференции по проблемам пожарной безопасности, посвященной 75-летию создания института, г.Москва, 2012.

2

 

6

Категорирование аккумуляторных помещений о взрывопожарной опасности.

Тези доповіді

Материалы ХХІV международной научно-практической конференции по проблемам пожарной безопасности, посвященной 75-летию создания института, г.Москва,2012.

2

Павлюк Ю.Е.

 

7

Об определении категорий машинных отделений АЭС по взрывопожарной опасности.

Тези доповіді

Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», м.Кокшетау, Казахстан, 2012.

2

 

8

Оцінка стійкості об’єктів господарської діяльності до дії світлового випромінювання.

Тези доповіді

Зб.наук.праць міжнарод. Наук.-практ.конф.курс.і студ. «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності». Науково-практична конференція курсантів і студентів Львів, ЛДУ БЖД, 2012, с.157.

1

Павлюк К.Ю.

 

9

Оцінка вибуху типу BLEVE у резервуарах із скрапленими вуглеводневими газами.

Тези доповіді

Матер. ІІ Міжнарод.  наук.-практ. конф. «Пожежна безпека: теорія і практика», 2012, Черкаси, с.36-37.

2