Список
наукових та навчально-методичних праць

Голубка Віктора Євстафійовича

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.                   

Львів і львів’яни у 1939 році : перші воєнні будні

Друк.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 2. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім.. І. Крипякевича. – Львів, 2012. -  С.225-243

 

19

 

 

 

 

Лічильник відвідувань