Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових праць

Лозинського Андрія Федоровича

опублікованих у 2012 році

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.

Основні аспекти про-фесійної придатності спеціалістів служби соціальної роботи МНС України

Тези конференції

 

Особистість в екстремальних умовах : зб. тез V науково-практичної конференції, 20 квітня 2012 р. – Л. : ЛДУ БЖД, 2012. – С. 131-135.

5

 

2.

Українська православна церква в Канаді.

Стаття

Апологет : Богословський збірник Львівської духовної академії Української Православної Церкви Київського патріархату. – 2012. – № 30-31. – С. 70-75.

6

 

3.

Сучасні напрямки професійної підготовки соціальних працівників МНС України

Стаття

Гуманітарні аспекти формування особистості. Зб. статей VI Всеукраїнської наукової конференції від 27 квітня 2012 р. – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – С. 137-141.

5

 

4.

Новітня історія України. Частина четверта (1991-2011 роки):

Навч. -метод. посібник

Новітня історія України. Частина четверта (1991-2011 роки): текст лекцій для студентів Технічного коледжу Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів : ВСП ТК НУ «ЛП», 2012. – 51 с.

51