Лічильник відвідувань

Список
наукових та навчально-методичних праць
Нагірняка Михайла Ярославовича
 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Наукові роботи, опубліковані у 2012році:

 

1.

Педагогічні аспекти морального виховання курсантів

 

Особистість в екстремальних умовах : зб. тез V науково-практичної конференції, 20 квітня 2012 р. – Л. : ЛДУ БЖД, 2012. С. 165-167.

3

 

2.

Відродження традицій українського військового священства в сучасних силових структурах

 

Апологет : Богословський збірник Львівської духовної академії Української Православної Церкви Київського патріархату. – 2012. – № 30-31.  С. 75-79.

5

Великий Р.Г.

3.

Курсантське та студентське самоврядування як важлива умова формування особистості у львівському університеті безпеки життєдіяльності

 

Гуманітарні аспекти формування особистості. Зб. статей VI Всеукраїнської наукової конференції від 27 квітня 2012 р. – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – С. 243-249.

 

Кобилкін Д.С.

4.

Духовний розвиток особистості майбутнього фахівця як педагогічна проблема

 

Особистість в екстремальних умовах : зб. тез IV науково-практичної конференції, 29 квітня 2011 р. – Л. : ЛДУ БЖД, 2011. – С. 133-136.

4

 

5.

Практичні аспекти організації навчального процесу у вищому навчальному закладі

 

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць. - № 5. –Ч. 2. –  Л. : ЛДУ БЖД, 2011. – С. 191-196.

6

Мачинська Н. І. 

6.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

 

Енциклопедія Львова. Т. 4 / За ред. А. Козицького. – Львів : “Літопис”, 2012. – С. 338-340.

 

3