Список
наукових та навчально-методичних праць

Лущ Василь Іванович

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

 

2012 рік

1

Нові підходи подачі тонко-розпиленої води з поверхнево-активними речовинами та сумішами хімічних сполук

Друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. пр. – Л., 2012. – №20. – С. 118-124. Фахове видання

 

 

Баланюк В. М., Наливайко М.А

2.

Пат. 69837 України. МПК(2012.01) А62В 13/00, А62С 31/00. Спосіб подачі повітряно-водяного струменя

Друк.

u201114019; заяв. 28.11.11; опубл. 10.05.12, Бюл. № 9.

 

4

Наливайко М.А

3.

Принцип дії розпиленої води на дрібнодисперсні частинки

Друк.

Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka conferenceVznik moderni vedecke – 2012”. Dil 18. Technicke vedy. Moderni informacni technologie. Praha. Publishing House „Education and Science” s.r.o. – 112 stran

4

Лущ В.І.

4.

Лабораторні дослідження пристрою подачі повітряно-водяного струменя для осадження продукту горіння, зниження температури та збільшення видимості

Друк.

Матеріали 14-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. – К. : ІДУЦЗ, 2012 – 428 с.

4

Кошеленко

В.В.

Наливайко М.А.