С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

Борщишин Ірини Дмитрівни

опублікованих у 2012 році

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.

Аналітична хімія та методи аналізу параметрів навколишнього середовища

 

Друк.

Навчальний посібник із грифом МОНМолодьспорту України. Практикум до семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. – Львів : СПОЛОМ. – 2012. – 136 с.

136/68

Юрим М.Ф.

2.

Технологічні аспекти одержання нанодисперсних порошків алюмоітрієвого гранату

Друк.

Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Львів. – 2012. − № 726. – С. 329-331.

Фахове видання

3

Луцюк І.В., Жук Л.В., Вахула Я.І.

3.

Crystal structure and luminescent properties of nanocrystalline YAG and YAG:Nd synthesized by sol-gel method

Друк.

Jornal Optical Materials. – 2012

Фах. видання.

6

Zhvdachevskii Ya., Syvorotka I., Vasyiechko L., Sugak D., Luchechko A., Vakhula Ya., Ubizskii S., Vakiv M., Suchocki А.

4.

Дослідження структури модифікованих нанодисперсних золь-гель порошків алюмоітрієвого гранату

 

 

 

Друк.

Зб. наук. праць ВАТ "УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного". – Харків: Каравела. − 2012. – № 112. – С. 163-168. Фах. видання.

6

І. В. Луцюк, І. Д. Борщишин

5.

Синтез порошку для алюмоітрієвої кераміки

Друк.

Міжнародна науково-технічна конференція «Технологія і використання вогнетривів і технічної кераміки в промисловості»: зб. тез доповідей, (Харків, 24-25 квіт. 2012 p.) / М-во освіти і науки України, Харків: Каравела, – 2012. – С. 43-44.

2

Луцюк І.В.

7.

Очищення стічних вод сумішами гумінової кислоти з леткою золою

 

Друк.

Тези наукових доповідей, М-во надзвичайних ситуацій, Університет цивільного захисту України. – Харків: НУЦЗУ, 2012. − С. 448-449.

2

О.О. Гороховська

8.

Комплексне очищення стічних вод сумішами гумінових кислот із леткою золою

 

Друк.

Тези наукових доповідей, (Одеса, 29-30 берез. 2012) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одеська національна академія харчових технологій. − Одеса, − ОНАХТ, 2012. – С. 42-43.

2

О.О. Гороховська

9.

Відходи виробництва технічної кераміки – ефективний матеріал для біофільтрів

 

Друк.

Тези наукових доповідей, (Харків, 21 лист. 2012 р.) / М-во надзвичайних ситуацій України, Харків: НУЦЗУ, − 2012. − С. 162-163.

2

М.Ф. Юрим

10.

Екологічна безпека територій Прикарпаття і Закарпаття – одна зі складових сталого розвитку держави

 

Друк.

Тези наукових доповідей, (Харків, 21 лист. 2012 р.) / М-во надзвичайних ситуацій України, Харків: НУЦЗУ, − 2012. − С. 160-162.

3

М.Ф. Юрим

11.

Екологічні аспекти зміни клімату нашої планети

Друк.

Тези наукових доповідей, (Харків, 21 лист. 2012 р.) / М-во надзвичайних ситуацій України, Харків: НУЦЗУ, − 2012. − С. 250-252.

3

М.Ф. Юрим

12.

Екологічні проблеми використання поверхнево-активних речовин аніонного складу

Друк.

Тези наукових доповідей, (Харків, 21 лист. 2012 р.) / М-во надзвичайних ситуацій України, Харків: НУЦЗУ, − 2012. − С. 253-255.

3

М.Ф. Юрим

13.

Актуальність охорони навколишнього природного середовища в сільському господарстві

 

Друк.

Тези наукових доповідей, (Львів, 29-30 лист. 2012 р.) / М-во надзвичайних ситуацій України, Львів: ЛДУБЖД, − 2012. − С. 17-20.

4

Ю.М. Гаврилюк