С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

Гринчишин Наталії Миколаївни

опублікованих у 2012 році

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

Кінетика поглинання газового конденсату ґрунтами різного типу

Друк

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. - № 5. – С .21—26.

Фах. видання

6

Бабаджанова О.Ф.

 

2

Особливості кінетики поглинання дизельного палива ґрунтами різного типу

Друк

Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. – 2012, № 16. – С. 607—613.  Фах. видання

8

Бабаджанова О.Ф.,

Лагуш Н.І.

3

Використання сорбентів при ліквідації аварійних виливів нафти та нафтопродуктів із поверхні сірого лісового ґрунту

Друк

Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2012, № 1. – С. 139—141. 

Фах. видання

6

Бабаджанова О.Ф.

 

4

Вплив процесів горіння твердих побутових відходів на екологічний стан ґрунту

Друк

Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – № 20. – С.131-136.

 Фах. видання

6

 

5

Реабілітація ґрунтів, забруднених аварійними виливами нафтопродуктів

 

Друк

Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. –
Вип. 22.07. –  С 43-49.

Фах. видання

7

Бабаджанова О.Ф.

6

Исследование кинетики поглощения газового конденсата почвами разного типа

Друк

Материалы ХХIV Международной научно-практической конференции по проблемам пожарной безопасности, посвященной 75-летию создания института: тезисы докладов. Ч. 1. (03-04 .07 2012). - М., 2012  – С. 156 – 159.

4

Бабаджанова О.Ф.

7

Кинетика поглощения дизельного топлива разными типами почв

 

Друк

Материалы Международной научно-практической конференции «Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации» (24-25 мая 2012г) – г. Гомель:,  Республика Беларусь – 2012.- Часть1.- С.43

1

Бабаджанова О.Ф.

8

Використання сорбентів при ліквідації аварійних виливів нафти і нафтопродуктів з поверхні сірого лісового ґрунту

Друк

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління у сфері цивільного захисту» (05 жовтня 2012) – Харків: НУЦЗУ, 2012 – С. 28 – 33.

6

Бабаджанова О.Ф.

9.

Використання сорбентів при ліквідації аварійних виливів нафти та нафтопродуктів із поверхні сірого лісового ґрунту  

 

Друк

Материалы Международной научно-практической конференции «Рекультивация сложных техноэкосистем в новом тысячелетии: ноосферный аспект» (29-30. 05.  2012р.) – Днепропетровск, 2012. – С 253- 255.

3

Бабаджанова О.Ф.

10.

Екологічні переваги виробництва цементу «сухим» способом

 

Друк

Матеріали Міжнародної конференції «Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення» (15-20 жовтня 2012р.) – Камянець-Подільський, 2012. – С 10-11.

2

Савіцька

 І. О.

11.

Звалища твердих побутових відходів як небезпечний чинник забруднення ґрунтів важкими металами

Друк

Матеріали І Міжнародної  науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства»   

(29–30 листопада 2012 р.) -   Львів, 2012. – С. 103-105.

3

Іванець Х.Р.

12.

Роль економічних механізмів природокористування у забезпеченні екологічної безпеки

Друк

Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства»   

(29–30 листопада 2012 р.) -   Львів, 2012. –  С. 301-303.

3

 

13

Поглинання нафтопродуктів ґрунтами різного типу

Друк

Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» (07-08 грудня 2012р). – Черкаси, 2012 –

 С. 164-166

3

Бабаджанова О.Ф.

14.

Екологічна небезпека звалищ твердих побутових відходів

 

Друк

Матеріали ХVІ науково-технічної конференції курсантів та студентів «Запобігти, врятувати, допомогти» (13 березня 2012р.) – Харків: НУЦЗУ, 2012. - С. 494 - 496.

3

Іванець Х.Р.

15.

Особенности кинетика поглощения дизельного топлива разными типами почв

 

Друк

Сб. мат VI международной научно-практической конференции курсантов, студентов, слушателей  магистратуры и адъюнктов (аспирантов) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы» (5-7 апреля 2012г.) – г. Минск, Республика Беларусь – 2012. – С. 53-55

3

Козаченко В.Ю. Бабаджанова О.Ф.

16.

Кінетика поглинання нафтопродуктів типовими ґрунтами Львівщини

 

Друк

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» (29 березня 2012 р.) – Львів: ЛДУБЖД, 2012. - С. 91 - 92.

2

Козаченко В.Ю. Бабаджанова О.Ф.

17.

Основні проблеми поводження з твердими побутовими відходами в Волинській області

 

Друк

 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» (29 березня 2012 р.) – Львів: ЛДУБЖД, 2012. - С. 75-76.

2

Іванець Х.Р.

18.

Методи ліквідації нафтових забруднень

 

Друк

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Екологічна безпека держави» (17-18 квітня, 2012) - К.: КНАУ, 2012.- С. 107-108.

2

Козаченко В.Ю.

Бабаджанова О.Ф.

19.

Зменшення техногенного навантаження на довкілля при виробництві цементу «сухим» способом  

 

Друк

Матеріали п'ятої міжнародної студенської науково-практичної конференції «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» (29-30 листопада) - Львів, 2012. – С. 106-107.

2

Савіцька І.О.