С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

Мовчана Івана Олександровича

опублікованих у 2012 році

№ п/п

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні

дані

Об-сяг,

стор.

Співавтори

Наукові праці

1.

Механізм та математична модель хемосорбції Н2S на модифікованому бентоніті

Друк.

Екологічна безпека. - Кременчук, 2012. - №1 (13). – С. 85 - 89.

Фахове видання

5

Степова К.В.

2.

Прогнозування виникнення пожеж в житловому секторі на підставі аналізу техногенного ризику

Друк.

Пожежна безпека. – Збірник наукових праць №20. Львів: ЛДУ БЖД, 2012.– с. 150-154. (4 с). Фахове видання

Башинський О.В.

Гуліда Е.М.

3.

Експериментальні дослідження тактико-технічних параметрів комбінованого водо -пінного ствола

Друк.

Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харків: УГЗ України, 2012. - Вып. 31. – С. 135 – 144

Паснак

4.

Оцінка пожежного ризику у функціональній залежності від людського фактора

Друк.

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 317-322. Фахове видання

Гуліда Е.М.

5.

Оцінка пожежного ризику для споруд виробничого призначення

Друк.

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.9. – С. 118-128. Фахове видання

6.

Оцінка організаційного ризику процесу ліквідації пожежі в місті

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.10. – С. 293-301. Фахове видання

7.

Вибір та обґрунтування критерій для оптимізації та управління пожежним ризиком об’єктів міста

Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харків: УГЗ України, 2012. - Вып. 32. – С. 155 – 165

8.

Вибір моделі визначення пожежного ризику для об’єктів господарювання

друк

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.13. – С. 364-369. Фахове видання

Гуліда Е.М.

9.

Обґрунтування вибору критерія для оптимізації та управління пожежним ризиком об’єктів міста           

           

 

           

Друк.

Теорія та практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2012. – С. 133-135.  

3

Мовчан І.О.

10.

Метод визначення ризику евакуації людей із громадських і адміністративних споруд та споруд житлового сектора при пожежі з урахуванням її критичного часу

Друк. 

Теорія та практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2012. – С. 136-138.  

3

Мовчан І.О.

11.

Науково-методичні засади організації деконтамінації територій, забруднених хімічними або радіоактивними речовинами

Друк.

Матеріали 14ї всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. – Київ: ІДУСЦЗ. – 2012. – С. 281-284

4

Петрова М.А.

Степова К.В.

12.

Environmental safety, sustainability and economical efficiency of biofuel

 

Друк.

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 336-338.

3

Плахотнікова М.О.,

Мовчан І.О.

Навчально-методичні праці

13.

Спосіб рятування людей з багатоповерхових будинків під час пожежі

Друк.

Пат. на корисну модель 75590 Україна, МПК (2006.01), А62В 1/22. № u 2012 05377; заявл. 03.05.2012; опубл. 10.12.2012, Бюл. №23. – 4 с.

4

Мовчан І.О.

Гуліда Е.М.

Ткаченко Т.В.