С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

Петрової Маріанни Анатоліївни

за 2012 рік

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні

дані

Об-сяг,

стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Наукові праці

1.

Довідник рятувальника на випадок виникнення надзвичайних ситуацій з небезпечними хімічними речовинами.

Друк.

Львів: ЛДУБЖД, 2012. – 712 с.

712/

100

Баланюк В.М.,

Винявська Г.Ф.,

Квашук В.П.,

Ковалишин В.В.,

та інші 7 авторів)

2.

Очищення технологічних розчинів дезактивації ґрунтів

 

Друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2012. (подано до друку)

Фахове видання

5

Токаревський В.В.,

Кріп І.М.

3.

Науково-методичні засади організації деконтамінації територій, забруднених хімічними або радіоактивними речовинами

Друк.

Матеріали 14ї всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. – Київ: ІДУСЦЗ. – 2012. – С. 281-284

4

Степова К.В.

Мовчан І.О.

4.

Екологічна безпека виробництва полівінілхлориду

 

Друк.

Збірник матеріалів 2-ого міжнародного конгресу "Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування."

1

Чорнюк Н.О.

5.

Визначення ступеня забруднення атмосферного повітря в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області під час Євро-2012 та по його закінченні

Друк.

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 169-170.

2

Тиховська Д.І. Свинар Х.С.

Юрим М.Ф.

Степова К.В.

 

6.

Очищення стічних вод виробництва полівінілхлориду

 

Друк.

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 278-279

2

Чорнюк Н.О.

7.

Якісна оцінка екологічного ризику забруднення атмосферного повітря рівненської області

 

Друк.

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 332-334

3

Ногачевський О.М.

8.

Modified clay minerals for soprtion of radionuclides and radioecological barriers

 

Друк.

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 136-138.

3

-

9.

Environmental safety, sustainability and economical efficiency of biofuel

 

Друк.

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 336-338.

3

Плахотнікова М.О.,

Мовчан І.О.

Навчально-методичні праці

1.

Нормування антропогеного навантаження на природне середовище.

Мето-дичні рекомен-дації

Методичні вказівки для практичних занять для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" – Львів, 2012 р. – 37 с.

37

Степова К.В.

Хром’як У.В.

2.

Новітні технологічні процеси та охорона довкілля

Мето-дичні рекомен-дації

Методичні вказівки для практичних занять для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" – Львів, 2012 р. – 18 с.

18

Степова К.В.

Хром’як У.В.

3.

Таблиці критичних значень основних статистичних

критеріїв

Мето-дичні рекомен-дації

Методичні вказівки для практичних занять для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" – Львів, 2012 р. – 10 с.