С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

Степової Катерини Вікторівни

опублікованих у 2012 році

№ п/п

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні

дані

Об-сяг,

стор.

Співавтори

Наукові праці

1.      

Довідник рятувальника на випадок виникнення надзвичайних ситуацій з небезпечними хімічними речовинами.

Друк.

Львів: ЛДУБЖД, 2012. – 712 с.

712/

100

Баланюк В.М.,

Винявська Г.Ф.,

Квашук В.П.,

Ковалишин В.В.,

та інші 7 авторів)

2.      

Механізм та математична модель хемосорбції Н2S на модифікованому бентоніті

Друк.

Екологічна безпека. - Кременчук, 2012. - №1 (13). – С. 85 - 89.

5

Мовчан І.О.

3.      

Дослідження структури сорбційних матеріалів на основі модифікованих глинистих мінералів

Друк.

Вопросы химии и химической технологии. - Дніпропетровськ, 2012. - №5. С. 102-107

5

 

4.      

Моніторинг поверхневих водойм Львівської області

Друк.

Матеріали ХVІ науково-технічної конференції курсантів та студентів «Запобігти, врятувати, допомогти». – Харків: НУЦЗ України. – 2012. – С. 506-508

3

Левицька І.М.

5.      

Забруднення водних об'єктів Львівщини залізом загальним та його вплив на живі організми

Друк.

Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференціі молодих учених та студентів "Екологічна безпека держави". – Київ: НАУ. - 2012. – С. 129-130.

2

Левицька І.М.

6.      

Проблема твердих побутових відходів у м. Львові

Друк.

Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференціі молодих учених "Екологічна безпека держави". – Київ: НАУ. - 2012. – С. 118.

1

Рубай Х.М.


 

7.      

Науково-методичні засади організації деконтамінації територій, забруднених хімічними або радіоактивними речовинами

Друк.

Матеріали 14ї всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. – Київ: ІДУСЦЗ. – 2012. – С. 281-284

4

Петрова М.А.

Мовчан І.О.

8.      

Забруднення найбільших річок Львівщини залізом та нафтопродуктами

Друк.

Збірник матеріалів 2-ого міжнародного конгресу "Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування."

1

Левицька І.М.

9.      

Визначення ступеня забруднення атмосферного повітря в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області під час Євро-2012 та по його закінченні

Друк.

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 169-170.

2

Тиховська Д.І. Свинар Х.С.

Юрим М.Ф.

 

10.  

Вплив полігону ТПВ "Спецкомунтранс" на стан водних об’єктів Хмельницької області

Друк.

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 173-174.

2

Фартушняк К.А.

 

11.  

Забруднення найбільших річок Львівщини залізом та нафтопродуктами

Друк.

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 122-123

2

Левицька І.М.

 

12.  

Математична модель хемосорбції сірководню модифікованими природними сорбентами

Друк.

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 258-261.

4

-


 

1

2

3

4

5

6

13.  

Effect of chemical modification on the structure of carbonate-containing bentonite clays

Друк.

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 231-232.

2

Макквайєрі Д.Дж.

 

Навчально-методичні праці

 

1.

Нормування антропогеного навантаження на природне середовище.

Мето-дичні рекомен-дації

Методичні вказівки для практичних занять для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" – Львів, 2012 р. – 37 с.

37

Хром’як У.В.

Петрова М.А.

2.

Новітні технологічні процеси та охорона довкілля

Мето-дичні рекомен-дації

Методичні вказівки для практичних занять для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" – Львів, 2012 р. – 18 с.

18

Хром’як У.В.

Петрова М.А.

3.

Інженерна екологія

Друк.

Методичні вказівки до практичних занять для курсантів та студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" – Львів, 2012 р.

57

 

4.

Екологічна безпека

Друк.

Методичні вказівки для практичних занять для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" – Львів, 2012 р.

12