С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

Філяк Оксани Степанівни

опублікованих у 2012 році

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні

дані

Об-сяг,

стор.

Співавтори

Наукові праці

1.

Техногенно девастовані території вугле і нафтовидобувної промисловості та заходи щодо їх фіторемедіації.

 

Друк.

Біологічні студії. Том 6, № 3. 2012. – С. 235-246

Фахове видання

 

Фецко З.М., Терек О.І., Баранов В.І., 

Бешлей С.В., Ващук С.П.

2.

Біосенсорні системи для моніторингу забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами

Друк.

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 267-270

4

-

.3.

Біологічна реабілітація територій забруднених нафтопродуктами

Друк.

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 270-272

3

Кінчеші К.А., Кецмур М.І.