С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

Хромяк Уляни Володимирівни

опублікованих у 2012 році

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

Розроблення швидкотверднучих високоадгезійних метилметакрилат – кополімерних композицій

Друк

Вісник НУ “Львівська політехніка”, “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2012. № 726. С. 427-433.

Фахове видання

6

Левицький В.Є.

2

Вторинна переробка відходів пластичних мас

Друк

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2012. (подано до друку)

Фахове видання

8

Борщишин І.Д.

3

Техногенно – екологічна небезпека для населення України

Друк

VІІ Міжнародної XVIII Традиційної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професора Плахотника В.М. «ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ – 2012», 24-25 квітня 2012 р.: тези допов. - Д.: Вид-во Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2012. - С. 74.

2

Войтович М.О.

4

Модифікація полістирольних матеріалів у в’язкотекучому стані кополімерами полівінілпіролідону

Друк

VІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення», 12-15 березня 2012 р. : тези допов. – Донецьк : Донецький нац. ун-т, 2012. – С. 172.

1

-

5

Получение малотоксичных полимер - мономерных материалов

Електронне видання

XІХ Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учëных «ЛОМОНОСОВ», 9-13 апреля 2012 р. : тезисы докл. – Москва: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2012.

1

-

7

Модифікація полістиролу у в’язкотекучому стані кополімерами полівінілпіролідону

Друк

VIІ Відкрита українська конференція молодих вчених з високомоле-кулярних сполук «ВМС-2012», 15-18 жовтня 2012 р.: тези допов. – Київ: Інститут хімії високомоле-кулярних сполук НАН України, 2012. – С. 78.

1

-

 

8

Сталий розвиток: майбутнє, якого ми хочемо!

Друк

І Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства», 29-30 листопада 2012 р.: тези допов. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2012. – С. 69.

3

 

 

9

Вплив атомних електростанцій на навколишнє середовище України

Друк

І Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства», 29-30 листопада 2012 р.: тези допов. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2012. – С. 180.

2

Панчук С.І.

 

10

Полімеризаційні композиції на основі кополімерів метилметакрилату

Тези доповіді

Науково – технічна конференція професорсько – викладацького складу, наукових працівників і аспірантів, 24-27 січня 2012 р.: тези допов. - Львів: УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА, 2012. – с. 69.

1

Жуковський В. Я.

 

Навчально-методичні праці

 

11

Нормування антропогеного навантаження на природне середовище.

Мето-дичні рекомен-дації

Методичні вказівки для практичних занять для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" – Львів, 2012 р. – 37 с.

37

Степова К.В.

Петрова М.А.

 

12.

Новітні технологічні процеси та охорона довкілля

Мето-дичні рекомен-дації

Методичні вказівки для практичних занять для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" – Львів, 2012 р. – 18 с.

18

Степова К.В.

Петрова М.А.