С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

Юрима Миколи Федоровича,

опублікованих у 2012 році

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні

дані

Об-сяг,

стор.

Співавтори

1.

Довідник рятувальника на випадок виникнення надзвичайних ситуацій з небезпечними хімічними речовинами.

Друк.

Львів: ЛДУБЖД, 2012. – 712 с.

712/

100

Баланюк В.М.,

Винявська Г.Ф.,

Квашук В.П.,

Ковалишин В.В.,

та інші 7 авторів)

2.

Аналітична хімія та методи аналізу параметрів навколишнього середовища

 

Друк.

Навчальний посібник із грифом МОНМолодьспорту України. Практикум до семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. – Львів : СПОЛОМ. – 2012. – 136 с.

136/52

Борщишин І.Д.

3.

Відходи виробництва технічної кераміки – ефективний матеріал для біофільтрів

 

Друк.

Тези наукових доповідей, (Харків, 21 лист. 2012 р.) / М-во надзвичайних ситуацій України, Харків: НУЦЗУ, − 2012. − С. 162-163.

2

Борщишин І.Д.

4.

Екологічна безпека територій Прикарпаття і Закарпаття – одна зі складових сталого розвитку держави

 

Друк.

Тези наукових доповідей, (Харків, 21 лист. 2012 р.) / М-во надзвичайних ситуацій України, Харків: НУЦЗУ, − 2012. − С. 160-162.

3

Борщишин І.Д.

5.

Екологічні аспекти зміни клімату нашої планети

Друк.

Тези наукових доповідей, (Харків, 21 лист. 2012 р.) / М-во надзвичайних ситуацій України, Харків: НУЦЗУ, − 2012. − С. 250-252.

3

Борщишин І.Д.

6.

Екологічні проблеми використання поверхнево-активних речовин аніонного складу

Друк.

Тези наукових доповідей, (Харків, 21 лист. 2012 р.) / М-во надзвичайних ситуацій України, Харків: НУЦЗУ, − 2012. − С. 253-255.

3

Борщишин І.Д.

7.

Визначення ступеня забруднення атмосферного повітря в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області під час Євро-2012 та по його закінченні

Друк.

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 169-170.

 

Тиховська Д.І. Свинар Х.С.

Юрим М.Ф.

Степова К.В.

 

8.

Нестаціонарні умови процесу  горіння підземних лісових пожеж

 

Друк.

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 189-192.

3

-

9.

Розрахунок температур горіння лісових пожеж числовими методами

Друк.

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". – Львів: ЛДУБЖД, 2012 – С. 290-295.

6

-