Додаток 19

до наказу МНС України

04.02.200454

 

 

СПИСОК

наукових праць

кандидата фізико-математичних наук, доцента

Балицької Валентини Олексіївни,

опублікованих у 2012 році

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

І. Наукові роботи.

1.

Використання математики при виконанні циркових трюків

рукопис

Матеріали наук.-практ. конференції курсантів і студентів «Математика, що нас оточує: минуле, сучасне, майбутнє», 22 березня 2012

1/50%

П.В.Драч

2.

Узагальнено-степенева експоненційна параметризація сенсорів екстремальних зовнішніх впливів

друк.

Зб.наук.праць міжнар.наук.-практ. конф.курс. і студ. «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності», 29 березня 2012 – Львів:

ЛДУ БЖД, 2012. – с.61-62.

2/50%

Д.С.Кобилкін

3.

Розширено-експоненційна параметризація фото індукованих ефектів в тонких плівках AS-SE

друк.

Програма та тези доповідей ХV відкрита науково-технічна конференція інституту телекомуні-кацій, радіоелект-роніки та електронної техніки з проблем електроніки та інфокомунікаційних систем, 3-5 квітня 2012. – Львів: Вид. Львівської політех-ніки, 2012. – с.26.

1/50%

О.І.Шпотюк

4.

Конфігураційно-координатний опис кінетики зовнішньо-індукованих структурних перетворень в тонких плівках аморфних халькогенідів

друк.

Програма та тези доповідей ХV відкрита науково-технічна конференція інституту телекомуні-кацій, радіоелектро-ніки та електронної техніки з проблем електроніки та інфокомунікаційних систем, 3-5 квітня 2012. – Львів: Вид. Львівської політес-ніки, 2012. – с.40.

1/45%

М.М.Ваків, О.Й.Шпотюк

5.

Деградаційні процеси в мультирівневих товсто плівкових структурах

друк.

Програма та тези доповідей ХV відкрита науково-технічна конференція інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки та інфокомуніка-ційних систем, 3-5 квітня 2012. – Львів: Вид. Львівської полі-техніки, 2012. – с.69.

1/45%

Г.І.Клим, І.В.Гадзаман, О.Й.Шпотюк

6.

Photodarkening description in thin chalcogenide films

друк.

Book of Abstracts 10th International Conference Solid State Chemistry 2012. – Czech Repablic, 2012, June 10-14. – P.188.

1/45%

M.Iovu, O.Shpotyuk

7.

Stretched exponential parameterization for in-situ photodarkening kinetics in amorphous As-Se films

 

друк.

The International Symposium on Non Oxide Glasses and New Optical Glasses 2012. – Saint-Malo, France, 2012, July 1-5. – P.273.

1/45%

M.S.Iovu , O.I.Shpotyuk

8.

On the governed  kinetics describing in-situ photodarkening in thin As-Se films

 

друк.

Journal of optoelectronics and advanced materials. – Vol.14, No.7-8, July-August 2012. – P.590-595.

6/50%

M.S.Iovu, O.I.Shpotyuk

9.

On the Kinetics Description of Below-Tg Structural Relaxation in Network Glass Formers

друк.

Proceedings of the International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering September 3-7, 2012. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2012,. – P.85-86.

2/45%

O.Golovchak, O.Shpotyuk

 

 

11.

Analytical Characterization of Photodarkening Kinetics in Amorphous Chalcogenide Films

друк.

Abstracts 6th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, September 11-14, 2012. – Chisinau, 2012. – P.136.

1/50%

M.S.Iovu , O.I.Shpotyuk

12.

Finger prints of chemical bonds in Sb-Se-Ge and Sb-Se-Ge-In glasses: A far-IR study

друк.

Comments and recommendations in Journal of Non-Crystalline Solids, 2012. – P.639.

1/100%

 

13.

Деградаційні процеси в температурно-чутливих товсто плівкових структурах

друк.

Вісник НУ «Львівська політехніка», Електроніка. – Л.: Вид-во Львівської політехніки, №734, 2012. – С.3-8.

3/50%

Г.І.Клим, І.В.Гадзаман, О.Й.Шпотюк

14.

Переваги мультимедійного представлення лекцій в процесі викладання фізики

друк.

Зб.матеріалів ІІІ міжнародної наук.-практ. конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи»,

12-14 листопада 2012. – Київ-Львів: ЛДУ БЖД, Ч.1, 2012. – С.235-237.

3/50%

Л.І.Ярицька

15.

Step-wise kinetics of natural physical ageing in arsenic selenide glasses

друк.

Journal of Physics Condensed Matter. – Vol.24, 2012. – P.1-10

10/45%

R.Golovchak, A.Kozdras, O.Shpotyuk

16.

Sintering-Modified Oxymanganospinel Ceramics for NTC Thermistor Application

друк.

Proceedings International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications,  September 3-7, 2012. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2012. – P.53-54.

2/25%

I.Hadzaman,

H.Klym,

O.Shpotyuk,

M.Brunner

17.

On the Generalized Stretched Exponential Functional Parameterization of Photodarkening Kinetics in Amorphous Chalcogenides Within Pass Formalism

друк.

Proceedings Sixth International Workshop “Relaxed, Nonlinear and Acoustic Optical Processes and Materials”,  May 25-29, 2012. – Lutsk–Shatsk Lakes, 2012. – P.4-7.

4/50%

O.I.Shpotyuk

18.

Аналіз пожежно-водневої безпеки турбогенераторних залів на енергоблоках електростанцій

Подана до друку

Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУБЖД, 2012. – № 21. – С. 15 - 22.

8/20%

А.В.Субота,

О.І. Балицький,  М.М.Семерак, 

Я. Еліаш,  О.Б.Вус 

19.

Рецензія на дисертаційну роботу Чалого Д.О. «Халькогенідні скла системи Ge-As-Se для радіацйностійких оптоелектронних сенсорів температури», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 

Витяг з протоколу №6 розширеного засідання кафедри ПТтаАРР

 від 30 листопада 2012р.

 

 

П. Основні навчально-методичні роботи.

1.

Фізика. Оптика. Тестові завдання для курсантів і студентів.

друк.

Навчальний посібник. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – 88 с.

88/50%

Л.І.Ярицька