Додаток 19

до наказу МНС України

04.02.200454

 

 

 

СПИСОК

наукових праць

кандидата технічних наук, доцента

Лозинського Романа Яковича,

опублікованих у 2012 році

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

І. Наукові роботи

1.

Совершенствование СИЗ пожарных с учетом проведения полигонных испытаний с помощью термомена

друк.

Сборник трудов межвузовской научно-практической

конференции «Совершенство-вание противопо-

жарной защиты производственных объектов с повышенной пожарной опасностью» Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России. – Россия, Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 2012.

3/35%

Б.В.Болибрух,

Б.В.Штайн

2.

Теоретичне обґрунтування поширення теплоти в пакеті захисного одягу і повітряному прошарку.

друк.

Науковий вісник. – Київ: УкрНДІЦЗ, 2012. - № 2(26).

8/35%

Б.В.Штайн, Б.В.Болібрух

 

3.

Розрахунок втрат тепла в навколишнє середовище водопровідним котлом

Подано до друку

Науково-дослідні роботи ВАТ «Львів ОРГРЕС». – Львів: НВФ «Українські технології», 2012.

4/35%

Й.С.Мисак, Я.Ф.Івасик

ІІ. Рецензії та відгуки

1.

Автореферат дисертації Штайна Богдана Володимировича «Обґрунтування методу і технічних засобів оцінювання показників якості теплозахисного одягу пожежника», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 

Відгук на автореферат дисертації

1