Додаток 19

до наказу МНС України

04.02.200454

 

 

 

СПИСОК

наукових праць

доктора технічних наук, професора

Семерака Михайла Михайловича,

опублікованих у 2012 році

 

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

І. Наукові роботи

1.

Температурні напруження в оболонці твелів ядерних реакторів

друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Зб.наук.праць міжнар. наук.-практ.конф. курс.і студ. – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – С.34-35.

2/70%

Фещук Ю.Л.

2.

Температурне поле масивних тіл при їх інтенсивному нагріві

друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Зб.наук.праць міжнар. наук.-практ.конф. курс.і студ. – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – С.36-37.

2/70%

Юнашов І.С.

3.

Температурне поле в елементах конструкцій при їх нагріві

друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Зб.наук.праць міжнар. наук.-практ.конф. курс.і студ. – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – С.40-41.

2/70%

Харишин Д.В.

4.

Термонапружений стан пластинчастих конструкцій

друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Зб.наук.праць міжнар. наук.-практ. конф. курс.і студ. – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – С.43-44.

2/70%

Юнашов І.С.

5.

Термоміцність залізобетонних конструкцій за умов пожежі

друк.

Пожежна безпека, Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУБЖД,  2012. – №20. – С.7-12.

6/30%

Домінік А.М.,

Субота А.В.,

Байтала В.М.

6.

Дослідження нестаціонарного температурного поля в багатошаровій плоскій конструкції

друк.

Пожежна безпека, Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУБЖД,  2012. – №20. – С.111-117.

7/30%

Процюк Б.В.,

Підстригач Я.С.,

Веселівський Р.Б.,

Синюта В.М.

7.

Вогнестійкість бетонних конструкцій циліндричної форми

друк

Пожежна безпека: збірник наукових праць. – Львів: ЛДУБЖД, 2012. – № 21. – С. 7-13.

8/25%

Домінік А.М.

Байтала В.М.

Чернецький В.В.

8.

Огнестойкость несущих конструкций машинных залов атомных электростанций при горении водорода и турбинного масла

 

ІІІ Международная науч.– практ. конф-ция "Актуальные проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". - Кокшетауский технический институт МЧС Республики Казахстан

2/50%

Субота А.В.

 

9.

Підвищення пожежної безпеки машинних залів атомних і теплових електростанцій

друк.

Всеукраїнська науково-технічна конференція викладачів, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів», 18-19 жовтня 2012. - м. Донецьк: «ДВНЗ» ДонНТУ. – С.116-117

2/35%

А.В.Субота,

В.М. Новак

10.

Математичне моделювання вогнестійкості несучих металевих конструкцій машинних залів електростанцій

друк

Пожежна безпека: збірник наукових праць. – Львів: ЛДУБЖД, 2012. – № 21. – С. 7-14.

7/25%

А.В.Субота, 

В.М. Новак,

В.М. Байтала

11.

Аналіз пожежно-водневої безпеки турбогенераторних залів на енергоблоках електростанцій

друк

Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУБЖД, 2012. – № 21. – С. 15 - 22.

8/20%

А.В.Субота,

О.І. Балицький,  В.О. Балицька, 

Я. Еліаш,  О.Б.Вус 

12.

Вогнестійкість конструкцій циліндричної форми

друк.

Пожежна безпека: теорія і практика: Матеріали П Міжнар. наук.-практичної конференції, 12 жовтня 2012р. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2012. – С.211-213.

3/30%

Поздєєв А.В., Домінік А.М., Байтала В.М.

13.

Вогнестійкість залізобетонних конструкцій машинних залів електростанцій за умов пожежі

друк.

Всеукраїнська наук.-техн. конф. викл., аспірантів і студентів «Сучасні проблеми систем електропоста-чання промислових та побутових об’єктів», 18-19 жовтня 2012. - м. Донецьк: «ДВНЗ» ДонНТУ. – С.112-114

3/30%

Домінік А.М.,

Байтала В.М.

14.

Вогнестійкість несучих конструкцій машинних залів атомних електростанцій при горінні водню і турбінної оливи

друк.

Пожежна безпека: теорія і практика: Матеріали П Міжнародної наук.-практичної конференції, 12 жовтня 2012р. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2012. – С.274-276.

3/45%

Новак В.М.,

Субота А.В.

15.

Температурне поле масивних конструкцій зумовлене інтенсивним нагріванням

друк.

Пожежна безпека: збірник наукових праць. – Львів: ЛДУБЖД, 2012. – № 21. – С. 154-159.

6/25%

І.С.Юнашов,

В.М. Байтала, В.В.Чернецький

ІІ. Рецензії та відгуки

1.

Рецензія на навчальний посібник І.С.Балінського, Г.І.Шпака, О.О.Савченко «Проектування систем газопостачання»

 

Рецензія на посібник. – Львів: Вид-во ЛП, 2012. – 136с.

1

 

2.

Рецензія на навчальний посібник «Аналого-цифрові перетворювачі»

 

Рецензія на посібник. – Львів, 2012. – 12с.

1

 

3.

Рецензія на навчальний посібник Л.Величка «Методика розв’язування і збірник завдань з лінійної алгебри та аналітичної геометрії»

 

Рецензія на посібник. – Львів, 2012. – 12с.

1

 

4.

Автореферат дисертації Поздєєва Андрія Валерійовича «Урахування впливу модифікаторів бетону залізобетонних балок при розрахунковому визначенні їх вогнестійкості», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 

Відгук офіційного опонента

2

 

 

Автореферат дисертації Поздєєва Сергія Валерійовича «Розвиток науковтих основ визначення меж вогнестійкості несучих залізобетонних конструкцій», представленої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

 

Відзив офіційного опонента

7

 

 

Дисертація Столярчука Володимира Петровича «Ідентифікація статичних та динамічних характеристик термоперетворювачів», представленої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

 

Відгук офіційного опонента

6

 

5.

Автореферат дисертації Якименко Олени Пилипівни «Підвищення вогнестійкості залізобетонних оправ тунельних споруд», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 

Відгук на автореферат дисертаційної роботи

1

 

 

Автореферат дисертації Михайлова Дмитра Вікторовича «Підвищення ефективності автоматичного протипожежного захисту приміщень, що вентилюються», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 

Відзив на автореферат дисертаційної роботи

2

 

 

Автореферат дисертації Микитина Олега Зеновійовича «Товарознавче оцінювання експлуатаційних властивостей захисних покриттів для деревних будівельних матеріалів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 

Відгук на автореферат дисертаційної роботи

2

 

 

Автореферат дисертації Дедіва Леоніда Євгеновича «Математична модель електрокардіосигналу для підвищення інформативності систем голтерівського моніторингу», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 

Відгук на автореферат дисертаційної роботи

1

 

 

Рецензія на монографію Римара О.М. «Вплив тертя на концентрацію напружень та міцність деталей машин»

 

Рецензія на монографію

 

 

6.

Рецензія на наукову статтю д.т.н., проф. Гащука П.М., ад’юнкта Паснака І.В. «Обгрунтування доцільності застосування пожежних стволів пістолетного типу»

 

Рецензія на статтю, яка рекомендована до друку у збірнику науково-технічних праць «Науковий вісник НЛТУ України», 2012.

1

 

7.

Рецензія на наукову статтю Поповича В.В., Паснака І.В., Пуця О.В. «Конструювання ручного пожежного ствола із автономним запасом піноутворювача для гасіння пожеж на потенційно небезпечних об’єктах»

 

Рецензія на статтю, яка рекомендована до друку у збірнику наукових праць «Вісник НЛТУ України», 2012.

1

 

ІП. Основні навчально-методичні роботи.

1.

Радіаційна безпека. Ізотопи

Друк.

Довідник. – Львів: Сполом, 2012. – 288с.

288/

50%

Лопушанський Я.Й.