Додаток 19

до наказу МНС України

04.02.200454

 

 

 

СПИСОК

наукових праць

кандидата фізико-математичних наук, доцента

Ярицької Лідії Ігорівни,

опублікованих у 2012 році

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

І. Наукові роботи.

1

Захват и делокализация носителей заряда в кристаллах CdI2 с примесью PbI2

друк.

Неорганические материалы, 2012, том 48, № 4, с. 495-501.

7/35%

А.В.Гальчинский, Н.В.Глосковская

2

Екологія і сучасні нанотехнології

друк.

 Проблеми та перспективи розвитку забезпе-чення безпеки життєдіяльності: Зб.наук.праць міжнар.наук.-практ.конф.курс. і студ. 29 березня 2012. – Львів:

ЛДУ БЖД, 2012. – с.96-98.

3/50%

Т.М.Кіт

3.

Luminescence properties of PbI2 nanometer-sized particles embedded in CdI2 matrix

друк.

LUMDETR 2012 – 8th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation: Book of Abstracts. – Halle (Saale), Germany, September 10-14, 2012. – P-Tue-05.

1/25%

I.M.Bolesta,

N.V.Gloskovskaya, M.R.Panasyuk,

I.Rovetsky

4.

Influence of PbI2 nanocrystal inclusions concentration on the trapping center distribution density in the layered crystal system

друк.

 

 

 

 

Clusters and Nanostructured Materials (CNM-3): International Meeting. – Uzhgorod, Ukraine, October 14-17, 2012. – P.131.

1/35%

O.V.Galchynsky,

N.V.Gloskovska

5.

Carrier Trapping and Delocalization in PbI2-Containing CdI2 Crystals

друк.

Inorganic Materials. Vol.48, No.4, 2012. – P.423-427.

5/35%

A.V.Galchinskii,

N.V.Gloskovskaya

6.

Переваги мультимедійного представлення лекцій в процесі викладання фізики

друк.

Зб.матеріалів ІІІ міжнар.наук.-практ. конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи», 12-14 листопада 2012. – Київ-Львів: ЛДУ БЖД, Ч.1, 2012. – С.235-237.

3/50%

В.О.Балицька

П. Основні навчально-методичні роботи.

1.

Фізика. Оптика. Тестові завдання для курсантів і студентів.

друк.

Навчальний посібник. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – 88 с.

88/50%

В.О.Балицька