ФОРМА ДОДАТКУ 11

Список

наукових праць

Борзова Юрія Олексійовича

за 2013 р.

 

п\п

Назва

Харак-тер ро­боти

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

1.               

A blend of algorithmsRSAand Bit, additive-difference operations and algorithmsinEl-Gamal encryption-decryption images

 

Подана до друку

 

7

Пелешко Д.Д.,

Ковальчук А.М,

Малець І.О.

2

Сумісне використання криптосистем Ель-Гамаля і RSA в захисті графічної інформації

друк

Вісник НУ ЛП "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" 2013. №751, Львів. , c.178-183.

6

Пелешко Д.Д.,

Ковальчук А.М,