СПИСОК

наукових праць

к.т.н., доцента Зачка Олега Богдановича

за 2013 рік

 

1.                  

Інтелектуальне моделювання параметрів продукту інфраструктурного проекту (на прикладі аеропорту «Львів»)

Східно-Європейський журнал передових технологій. –2013. – № 1/10(61). С. 92-94 (фахове видання)

3

2.                  

Системні підходи до управління інфраструктурними проектами в Україні

Вісник ЛДУ БЖД. – 2012. № 6. – С. 58–61. (фахове видання)

4

3.                  

Системна безпека проектного середовища сфери цивільного захисту

Управління проектами та розвиток виробництва. – 2013. – № 3. С.  (фахове видання)

7

Квашук В.П.

Рак Ю.П.

4.                  

Моделювання елементів віртуального проектного середовища з використанням різоматичної логіки (на прикладі інфраструктурних проектів)

Тези доповідей X міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки». К.: КНУБА. – 2013. – С. 88-89.

2

5.                  

Проектно-орієнтоване управління соціально-економічним розвитком територій України в умовах світової глобалізації

Тези доповідей X міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки». К.: КНУБА. – 2013. – С. 90-91.

2

Барабаш І.Г.

6.                  

Формування проектних команд в системі цивільного захисту з використанням віртуальних офісів

Тези доповідей X міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки». К.: КНУБА. – 2013. – С. 92-93.

2

Баришева Ю.В.

7.                  

Формирование информационной инфраструктуры высшего учебного заведения: проектный подход

Новые информационные технологии в образовании для всех / монография. – К. : Академпериодика, 2012. – С. 153-166.

15

Рак Ю.П.

Рак Т.Є.

8.                  

Підходи до моделювання параметрів великих інфраструктурних проектів (на прикладі україно-бразильського проекту «alcantara cyclone space»)

Управління проектами : стан та перспективи : матер. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв: НУК. – 2013. – С.

2

Доценко О.Г.

9.                  

Формування стратегії управління проектними командами в системі цивільного захисту

Управління проектами : стан та перспективи : матер. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв: НУК. – 2013. – С.

2

Павел Хмель

Баришева Ю.В.

10.              

Аналіз та синтез топологій проектно-орієнтованого управління безпекою евакуації людей при пожежі

Управління проектами : стан та перспективи : матер. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв: НУК. – 2013. – С.

2

Рак Ю.П.

Івануса А.І.

Федан В.Б.

11.              

Формування проектних команд в системі цивільного захисту на основі тимчасових віртуальних структур

Вісник ЛДУ БЖД. – 2013. № 7. – С. 87–91. (фахове видання)

5

Баришева Ю.В.

12.              

Управление проектами развития информационной инфраструктуры (на примере виртуальных образовательных проектов)

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława

 Markiewicza w Jarosławiu

7