Лічильник відвідувань

ФОРМА ДОДАТКУ 11
Список
наукових праць

Мальця Ігоря Остаповича

за 2013 р.

 

п\п

Назва

Харак-тер ро­боти

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

1.   

Вплив показників пожежної безпеки на область застосування сандвіч-панелей

 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/23_1/158_Wal.pdf

друк

НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – 400 с. Фахове видання

6

Вальнюк Р.М.

2.   

Routing of the Communication Channels in Emergencies

друк

12th International Conference

THE EXPERIENCE OF DESIGNING AND

APPLICATION OF CAD SYSTEMS IN

MICROELECTRONICS

3

Rak T.E.

3.   

Інформаційні технології управління процесом практичної підготовки рятувальників

друк

Міжнародна наукова конференція Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI 2013 20-24 травня 2013 р м. Євпаторія. – Херсон

3

Придатко О.В.,

Ренкас А.Г.

4.   

Моделювання рівня  техногенно-екологічної безпеки після чорнобильської катастрофи

 

друк

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2013. – № 7. – С. 33-41. Фахове видання

9

 

5.   

A blend of algorithms RSA and Bit, additive-difference operations and algorithms in El-Gamal encryption-decryption images

http://www.jgrcs.info/index.php/jgrcs/article/view/769/547

Подана до друку

Volume 4, No. 9, September 2013

Journal of Global Research in Computer Science

7

Пелешко Д.Д.,

Ковальчук А.М,

Борзов Ю.О.,

Ізонін І.В.

 

II.  Патенти

6.   

Пристрій для формування випрямленої напруги живлення

отримано

Патент на корисну модель

№ 77628, зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.02.2013

 

Лясковська С.Є.,

Мартин Є.В.,

Оленюк Ю.Р.