Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових праць

Рака Юрія Павловича

за 2013 рік

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.    

Підходи управління проектом безпечної евакуації людей на стадіонах в умовах надзвичайних ситуацій

Друк

Східно-Європейський журнал передових технологій – Харків, 2013. – С. 145-147. (фахове видання)

3

Івануса А.І.

2.    

Моделі проектів управління людськими потоками безпечної евакуації із спортивно-видовищних споруд (на прикладі стадіону «Арена Львів»)

Друк

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності – Львів, 2012.№6 – С. 62-66. . (фахове видання) (опубліковано в 2013 р.)

5

Івануса А.І.

3.    

Інформаційні моделі та Sh-алгоритми підготовки професіонала-рятівника: проектно-політологічний підхід

Друк

Східно-Європейський журнал передових технологій – Харків, 2013. – С. 142-145. (фахове видання)

4

Черкаський М.В.,

Рак О.Ю.

4.    

Офісне управління регіональними портфелями проектів безпеки людей з урахуванням синергетики природно-техногенної небезпеки

Друк

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності – Львів, 2012.№6 – С. 36-41. (фахове видання) (опубліковано в 2013 р)

6

Квашук В.П.

5.    

Система цивільного захисту та безпеки держави, проектно-орієнтоване управління: компетентнісний підхід

Друк

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності – Львів, 2013. – №7 – С. 92-99(фахове видання)

8

Квашук В.П.

6.    

Проектна стратегія забезпечення безпеки при проведенні міжнародних спортивних змагань

Друк

Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки: тези доповідей Х міжн. конф. "Управління проектами у розвитку суспільства". – К. : КНУБА, 2013. – С. 97-99.

2

Івануса А.І.

7.    

Моделі енерго-ресурсозберігаючих проектів в кризових ситуаціях: деревовидний підхід

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ., 21 березня 2013 р., м. Львів, Україна. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2013. – С. 142-143

2

Камінський А.В. Павлюк К.Ю

8.    

Управління ризиками в проектах реалізації системи 112 у регіонах України

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ., 21 березня 2013 р., м. Львів, Україна. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2013. – С. 146-147.

2

Кобилкін Д.С. Устіловський Я.В.

9.    

Основні чинники при класифікації проектів з безпеки життєдіяльності

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ., 21 березня 2013 р., м. Львів, Україна. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2013. – С. 136-137

2

Андріяш С. В.

10.      

Моделювання проекту створення добровільних пожежних дружин в сільській місцевості: проектно-орієнтований підхід

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ., 21 березня 2013 р., м. Львів, Україна. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2013. – С. 141-142.

2

Железняк М.М., Колесніков П.В.

11.      

Моделювання проекту будівництва підземного паркінгу в умовах історичної частини міста Львова

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ., 21 березня 2013 р., м. Львів, Україна. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2013. – С. 147-148.

2

Колесніков П.В., Железняк М.М.

12.      

Управління освітнім проектом підготовки пожежного-рятівника засобами комп’ютерного тренажера

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ., 21 березня 2013 р., м. Львів, Україна. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2013. – С. 149-150.

2

Кохан В.К.

13.      

Інформаційно-комунікаційні технології в проектах забезпечення пожежної безпеки лісових масивів

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ., 21 березня 2013 р., м. Львів, Україна. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2013. – С. 162-163.

2

Устіловський Я.В., Кобилкін Д.С.

14.      

Формування портфелю проектів безпеки життєдіяльності у регіональному вимірі.

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ., 21 березня 2013 р., м. Львів, Україна. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2013. – С. 143-145.

3

Калач М.М.

15.      

Модель проекту інтернет-телебачення на базі Львівського

державного університету безпеки життєдіяльності

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ., 21 березня 2013 р., м. Львів, Україна. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2013. – С. 148-149.

2

Коляда Н.М.

16.      

Модель эффективной реализации в проектах системы экстренного вызова 112 в Украине.

Друк

Чрезвычайныетситуации: теорія и практика: материалы Междунар. науч.-практ. конф. курсантов, студентов и слушателей, Гомель, 16 мая 2013 г, ст. 137-138

2

Кобилкін Д.С. Устіловський Я.В.

17.      

Роль виртуальной среды и комп’ютерного тренажера для підготовки современного спасателя

Друк

Чрезвычайныетситуации: теорія и практика: материалы Междунар. науч.-практ. конф. курсантов, студентов и слушателей, Гомель, 16 мая 2013 г, ст.  140-141

2

Кохан В.К.

18.      

Компьютерный тренажер как основа образовательной среды підготовки пожарного списателя

Друк

Чрезвычайныетситуации: теорія и практика: материалы Междунар. науч.-практ. конф. курсантов, студентов и слушателей, Гомель, 16 мая 2013 г, ст.  141-143

3

Кохан В.К., Максимов О.П.

19.      

Модель проекта обнаружения и тушения лесных пожаров средствами авиации

Друк

Чрезвычайныетситуации: теорія и практика: материалы Междунар. науч.-практ. конф. курсантов, студентов и слушателей, Гомель, 16 мая 2013 г, ст.  187-188

2

Устіловський Я.В., Кобилкін Д.С.

20.      

Модель освітнього проекту підготовки сучасного пожежного рятівника.

Друк

Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів. Харків: НУЦЗ України, 2013. ст. 287-288

2

Кохан В.К., Максимов О.П.

21.      

Модель управління проектом гармонізації системи 112 у регіональному вимірі.

Друк

Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів. Харків: НУЦЗ України, 2013. ст. 10-12

3

Кобилкін Д.С. Устіловський Я.В.

22.      

Управління проектом гасіння лісових пожеж: топологічний підхід

Друк

Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів. Харків: НУЦЗ України, 2013. ст. 330-331

2

Устіловський Я.В., Кобилкін Д.С.

23.      

Завдання та тенденції розвитку проектно-організаційної структури системи цивільного захисту

Друк

Технології захисту 2013. Матеріали 15-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. Київ, 24-25 вересня 2013р., ст. 30-32.

2

Квашук В.П.

24.      

Метод оцінки безпеки об'єкта при проектно-орієнтованому управлінні в умовах невизначеності

Друк

Технології захисту 2013. Матеріали 15-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. Київ, 24-25 вересня 2013р., ст. 44-46.

2

Скакун В.О.

25.      

Sh – алгоритми та інтроформаційна взаємодія освітнього проектного середовища системи цивільного захисту

Друк

Технології захисту 2013. Матеріали 15-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. Київ, 24-25 вересня 2013р., ст. 26-28.

2

Євсюков О.П.

26.      

Проектно-орієнтоване управління процесом підготовки рятівника на основі теорії несилової взаємодії

Друк

Технології захисту 2013. Матеріали 15-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. Київ, 24-25 вересня 2013р., ст. 83-85.

2

Бурак Н.Є.

27.      

Управління часом в портфелях проектів безпечної евакуації людей із спортивно-видовищних споруд

Друк

Технології захисту 2013. Матеріали 15-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. Київ, 24-25 вересня 2013р., ст. 132-135.

3

Івануса А.І.

28.      

Модель управління процесом реалізації проектно-організаційної системи 112 в умовах України.

Друк

Технології захисту 2013. Матеріали 15-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. Київ, 24-25 вересня 2013р., ст. 159-161.

2

Кобилкін Д.С. Устіловський Я.В.

29.      

Інноваційні технології управління в моделі освітнього проектного середовища підготовки сучасного рятівника

Друк

Технології захисту 2013. Матеріали 15-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. Київ, 24-25 вересня 2013р., ст. 174-176.

2

Кохан В.К.

30.      

Управління проектами створення авіаційних підрозділів у складі регіонального центру швидкого реагування на надзвичайні ситуації

Друк

Технології захисту 2013. Матеріали 15-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. Київ, 24-25 вересня 2013р., ст. 289-291

2

Устіловський Я.В., Кобилкін Д.С.

31.      

Моделювання несилової взаємодії в освітньому проектному середовищі при підготовці кібер-рятівника

Друк

Управління проектами : стан та перспективи. Мат. ІХ-ої міжн. наук.-практ. конф., 17-20 вер., Миколаїв. – Миколаїв : НУК ім. адм. Макарова, 2013. – С. 262-264

2

Бурак Н.Є.

32.      

Роль Software-Hardware технологій при проектно-орієнтованому управлінні системою цивільного захисту

Друк

Управління проектами : стан та перспективи. Мат. ІХ-ої міжн. наук.-практ. конф., 17-20 вер., Миколаїв. – Миколаїв : НУК ім. адм. Макарова, 2013. – С. 264-266

2

Євсюков О.П., Рак О.Ю.

33.      

Аналіз та синтез топологій проектно-орієнтованого управління безпекою евакуації людей при пожежі

Друк

Управління проектами : стан та перспективи. Мат. ІХ-ої міжн. наук.-практ. конф., 17-20 вер., Миколаїв. – Миколаїв : НУК ім. адм. Макарова, 2013. – С. 266-267

2

Зачко О.Б., Федан В.Б., Івануса А.І.

34.      

Управління програмами реінжинірингу системи пожежогасіння сільських, приміських поселень геометричним моделюванням

Друк

Управління проектами : стан та перспективи. Мат. ІХ-ої міжн. наук.-практ. конф., 17-20 вер., Миколаїв. – Миколаїв : НУК ім. адм. Макарова, 2013. – С. 267-269

2

Мартин Є.В., Бондаренко В.В.

35.      

Механізми управління розподілом ресурсів в проектах розвитку складних соціально-економічних систем

Друк

Управління розвитком складних систем – Київ, 2013. – С. 25-29.(фахове видання)

5

Квашук В.П., Бондаренко В.В.

36.      

Project-oriented management of industrial

production of fire and rescue equipment

by means of geometric modelling

Друк

Журнал «Безопасность и Пожарная Техника»Польща, 2013. – С.25-30.

6

Бондаренко В.В.

37.      

Управління проектом підготовки і навчання кібер-рятувальника:компетентнісний підхід

Друк

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності – Львів, 2013. – №8 – С. 55-60(фахове видання)

6

Бурак Н.Є.

38.      

Когнітивні технології управління інноваціями знань в освітніх проектах формування кібер-рятувальника

Друк

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності – Львів, 2013. – №8 – С. 72-79(фахове видання)

8

О. П. Євсюков, О. Ю. Рак