СПИСОК

наукових праць БРИЧА Тараса Богдановича

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Автори

1

2

3

4

5

6

Станом на 28 лютого 2014 р.

1.

Зовнішні границі виділених об'єктів при моделюванні методом скінчених елементів

Друк

Геодинаміка, 2013 р., №2(15). – С. 106-108. Фахове видання

3

Т.Б. Брич

Б.Є. Купльовський

2.

Study of stress-strain state and wave fields concerning the waterflow objects shores structure.

друк

Drogi wodne europy środkowo-wschodniej. Waterways of central and eastern europe. Studia regionalne i lokalne polski południowo-wschodniej. – V. Xi. Kraków, 2013. – Р. 125-136

12

Т.Б. Брич

G. Starodub,

A. Karpenko

3.

Побудова параметричної моделі геологічного об’єкту для прогнозування колекторських властивостей та характеру насичення порід.

Друк

Електроніка та інформаційні технології, ЕЛІТ-2013 : матер. V наук.-практ. конф., 29.08-1.09 2013 р. – Львів-Чинадієво-Мукачево, 2013. – 35-36 с.

2

Т.Б. Брич

Б.Є. Купльовський