Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Лічильник відвідувань

СПИСОК

науково-методичних праць ГРИЦЮКА Юрія Івановича

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Станом на 28 лютого 2014 р.

1.

Проблеми захисту ІР-телефонії від посягань зловмисників

друк.

Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" РТПСАС'2013: матер. Міжнар. наук.-техн. конф., 11-15 березня 2013 р., м. Київ, Україна. – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут", 2013. – С. 214-215.

2

І.С. Кузьменко,

Ю.І. Грицюк

2.

Проблеми захисту мережевої інфраструктури від посягань зловмисників

друк.

Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" РТПСАС'2013: матер. Міжнар. наук.-техн. конф., 11-15 березня 2013 р., м. Київ, Україна. – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут", 2013. – С. 216-217.

2

О.З. Лаврівська,

Ю.І. Грицюк

3.

Проблеми інформаційної безпеки структурних підрозділів ДСНС України

друк.

Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики : матер. ХI Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. та мол. вчених, 18-19 квітня 2013 р. в НТУ України "Київський політехнічний інститут". – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут". – С. 126-128.

7

А.І. Кунинець,

Ю.І. Грицюк

4.

Особливості захисту електронних платіжних систем мережі Інтернет

друк.

Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики  : матер. ХI Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. та мол. вчених, 18-19 квітня 2013 р. в НТУ України "Київський політехнічний інститут". – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут". – С. 116-118.

3

П.Ю. Грицюк,

Ю.І. Грицюк

5.

Проектування системи управління інформаційною безпекою

друк.

Запобігти, врятувати, допомогти: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. курсантів та студентів,  3-4 квітня 2013 р., Харків, Україна. – Харків : Вид-во НУЦЗ України, 2013. – С. 37-39.

3

П.Р. Сулятицький,

Ю.І. Грицюк

6.

Особливості використання мережі Інтернет для отримання конфіденційної інформації

друк.

Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 320-329. Фахове видання

7

Н.В. Чудінова,

Ю.І. Грицюк

7.

Особливості використання програми Skype у пожежно-рятувальних підрозділах

друк.

Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" РТПСАС'2013: матер. Міжнар. наук.-техн. конф., 11-15 березня 2013 р., м. Київ, Україна. – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут", 2013. – С. 218-219.

2

О.І. Лозинський,

Ю.І. Грицюк

8.

Показник якості функціонування системи захисту інформації

друк.

Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" РТПСАС'2013: матер. Міжнар. наук.-техн. конф., 11-15 березня 2013 р., м. Київ, Україна. – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут", 2013. – С. 218-219.

2

Сташевський З.П., Ю.І. Грицюк

9.

Особливості захисту електронних платіжних систем мережі Інтернет

друк.

Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики : матер. ХI Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. та мол. вчених, 18-19 квітня 2013 р. в НТУ України "Київський політехнічний інститут". – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут". – С. 132-134.

3

П.Ю. Грицюк,

Ю.І. Грицюк

10.

Особливості захисту інформації в підрозділах державної служби України з надзвичайних ситуацій

друк.

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – Сер.: Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут", 2013. – С. 218-226. Фахове видання

8

П.Р. Сулятицький,

Ю.І. Грицюк

11.

Безпека використання програми Skype у державних установах

друк.

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – Сер.: Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут", 2013. – С. 218-226. Фахове видання

8

О.І. Лозинський,

Ю.І. Грицюк

12.

Використання алгоритму Blowfish для криптографічного захисту інформації

друк.

Запобігти, врятувати, допомогти: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. курсантів та студентів,  3-4 квітня 2013 р., Харків, Україна. – Харків : Вид-во НУЦЗ України, 2013. – С. 37-39.

3

О.З. Лаврівська,

Ю.І. Грицюк

13.

Використання ІР-телефонії в інфраструктурі мережі та особливості її захисту від посягань зловмисників

друк.

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – Сер.: Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут". – 2013. – № 5. – С. 143-148. Фахове видання

7

І.С. Кузьменко,

Ю.І. Грицюк

14.

Використання приманок для захисту мережевої інфраструктури від посягань зловмисників

друк.

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – Сер.: Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут". – 2013. – № 55. – С. 135-142. Фахове видання

6

О.З. Лаврівська,

Ю.І. Грицюк

15.

Обґрунтування показника якості функціонування комплексної системи захисту інформації

друк.

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – Сер.: Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут", 2013. – С. 218-224. Фахове видання

6

З.П. Сташевський,

Ю.І. Грицюк

16.

Впровадження біометричних технологій у Державній службі надзвичайних ситуацій України

друк.

Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності : зб. матер. IV щорічн. наук.-практ. конф., 5 квітня 2013 р., м. Київ. – К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2013. – С. 198-102.

2

Ю.І. Грицюк,

Д.М. Хомін

17.

Застосування алгоритму шифрування AES для захисту інформації

друк.

Запобігти, врятувати, допомогти: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. курсантів та студентів,  3-4 квітня 2013 р., Харків, Україна. – Харків : Вид-во НУЦЗ України, 2013. – С. 37-39.

3

І.С. Кузьменко,

Ю.І. Грицюк

18.

Застосування приманок – ефективний спосіб захисту корпоративних мереж від посягань зловмисників

друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. курсант. і студ., 21 березня 2013 р., м. Львів, Україна. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД МНС України, 2013. – С. 153-152.

2

О.З. Лаврівська,

Ю.І. Грицюк

19.

Застосування приманок для захисту мережевої інфраструктури ДСНС України

друк.

Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квітня 2013 р., м. Черкаси, Україна. – Черкаси : Вид-во АПБ ім. Героїв Чорнобиля МНС України, 2013. – С. 339-342.

3

О.З. Лаврівська,

Ю.І. Грицюк

20.

Захист інформації в державних структурах України

друк.

Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" РТПСАС'2013: матер. Міжнар. наук.-техн. конф., 11-15 березня 2013 р., м. Київ, Україна. – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут", 2013. – С. 228-229.

2

П.Р. Сулятицький,

Ю.І. Грицюк

21.

Інтеграція ІР-телефонії у структурні підрозділи ДСНС України

друк.

Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квітня 2013 р., м. Черкаси, Україна. – Черкаси : Вид-во АПБ ім. Героїв Чорнобиля МНС України, 2013. – С. 37-39.

3

І.С. Кузьменко,

Ю.І. Грицюк

22.

Застосування квадратних трафаретів для генерування ключів переставляння

друк.

Захист інформації і безпека інформаційних систем : матер. ІІ-ої Міжнародної наук.-техн. конф. студ., аспір. та мол. вчених, 30 травня – 01 червня 2013 р. – Львів : Вид-во НУ "ЛП", 2013. – С. 38-42.

4

Ю. Жвалюк,

Ю. Грицюк

23.

Автоматизированные системы управления спасательными службами и правила их построения

друк.

Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми, перспективи (Пожежна безпека – 2013) : матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 вересня 2013 р., Київ, Україна. – Київ : Вид-во УкрНДІЦЗ, 2013. – С. 301-302.

4

З.П. Сташевский,

Ю.І. Грицюк

24.

Проблеми вибору оптимальної стратегії ліквідації лісової пожежі

друк.

Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми, перспективи (Пожежна безпека – 2013) : матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 вересня 2013 р., Київ, Україна. – Київ : Вид-во УкрНДІЦЗ, 2013. – С. 290-294.

4

О.О. Смотр,

Ю.І. Грицюк

25.

Еколого-економічні особливості виготовлення цементу сухим способом

друк.

Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 06 грудня 2013 р., Харків, Україна. – Харків : Вид-во НУЦЗ України, 2013. – С. 144-146.

4

І.О. Савіцька,

Ю.І. Грицюк

26.

Попередження виникнення пожежі на складах зберігання пиломатеріалів

друк.

Забезпечення пожежної та техногенної безпеки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 грудня 2013 р., Харків, Україна. – Харків : Вид-во НУЦЗ України, 2013. – С. 9-12.

4

О.Б. Андрусейко,

Ю.І. Грицюк

27.

Розробка систем захисту інформаційно-комунікаційних систем і мереж у структурних підрозділах ДСНС України

друк.

Забезпечення пожежної та техногенної безпеки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 грудня 2013 р., Харків, Україна. – Харків : Вид-во НУЦЗ України, 2013. – С. 174-177.

4

Н.Я. Коваль,

Ю.І. Грицюк

28.

Особливості визначення складу оперативного розрахунку для самостійного вирішення оперативних завдань

друк.

Забезпечення пожежної та техногенної безпеки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 грудня 2013 р., Харків, Україна. – Харків : Вид-во НУЦЗ України, 2013. – С. 224-226.

4

О.О. Смотр,

Ю.І. Грицюк

29.

Розробка систем захисту інформаційно-комунікаційних систем і мереж у структурних підрозділах ДСНС України

друк.

Забезпечення пожежної та техногенної безпеки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 грудня 2013 р., Харків, Україна. – Харків : Вид-во НУЦЗ України, 2013. – С. 229-231.

4

З.П. Сташевський, Ю.І. Грицюк

30.

Використання шифру "прямокутні ґратки" для генерування ключів переставляння

друк.

Захист інформації : зб. на­ук.-техн. праць, квітень-червень. – К. : Вид-во НАУ. – 2013. – Том 15, № 2. – С. 175-184. Фахове видання

 

Ю.А. Жвалюк,

Ю.І. Грицюк

31.

Інформаційні загрози та проблеми забезпечення інформаційної безпеки промислових компаній

друк.

Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 352-360. Фахове видання

8

А.І. Кунинець,

Ю.І. Грицюк

32.

Концепція розроблення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень для гасіння пожеж на зернових еваторах

друк.

Пожежна безпека : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2013. – № 22. – С. 51‑57. Фахове видання

6

В.В. Корнійчук,

Ю.І. Грицюк,

Т.Г. Бережанський

33.

Стратегія вибору оптимальної тактики ліквідації лісової пожежі при управлінні пожежно-рятувальними підрозділами

друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2013. – № 7. – С. 61-66. Фахове видання

8

О.О. Смотр,

Ю.І. Грицюк

34.

Аналіз джерел загроз інформаційним системам на етапі ініціації проекту

друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2013. – № 7. – С. 67-75. Фахове видання

8

Сташевський З.П.,

Ю.І. Грицюк

35.

Електронні гроші – нове досягнення криптографії та інформаційних технологій

друк.

Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 339-347. Фахове видання

8

П.Ю. Грицюк,

Ю.І. Грицюк

36.

Особливості організації інформаційної безпеки корпоративної мережі промислової компанії

друк.

Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 322-339. Фахове видання

6

К.В. Мілян,

Ю.І. Грицюк

37.

Особливості організації інформаційної безпеки корпоративної мережі промислової компанії

друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. курсант. і студ., 21 березня 2013 р., м. Львів, Україна. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД МНС України, 2013. – С. 157-158.

2

К.В. Мілян,

Ю.І. Грицюк

38.

Організація інформаційної безпеки корпоративної мережі промислової компанії

друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. курсант. і студ., 21 березня 2013 р., м. Львів, Україна. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД МНС України, 2013. – С. 157-158.

2

К.В. Мілян,

Ю.І. Грицюк

39.

Особливості функціонування та проблеми надійності використання IP-телефонії у ДСНС України

друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. курсант. і студ., 21 березня 2013 р., м. Львів, Україна. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД МНС України, 2013. – С. 151-152.

2

І.С. Кузьменко,

Ю.І. Грицюк

40.

Показник якості системи захисту інформації

друк.

Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" РТПСАС'2013: матер. Міжнар. наук.-техн. конф., 11-15 березня 2013 р., м. Київ, Україна. – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут", 2013. – С. 226-227.

2

З.П. Сташевский,

Ю.І. Грицюк

41.

Принципы построения автоматизированных систем управления силами и средствами при ликвидации чрезвычайных ситуаций

друк.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы: матер. VII Меж­ду­нар. науч.-практ. конф. курсант. (студ.), слуш. магистрат. и адъюнкт. (аспир.), 4-5 апреля 2013 г., Минск, Республика Беларусь. – Минск : Изд-во ГУО "Командно-инженерный институт" МЧС Республика Беларусь, 2013. – С. 203‑204.

3

З.П. Сташевский,

Ю.И. Грыцюк

42.

Стратегічна мета та тактичні завдання пожежно-рятувальних підрозділів при ліквідації лісової пожежі

друк.

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 362-373. Фахове видання

11

О.О. Смотр,

Ю.І. Грицюк,

Н.Я. Коваль

43.

Еколого-економічні переваги виготовлення цементу сухим способом порівняно з мокрим

друк.

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15. – С. 71-79.

8

І.О. Савіцька, Ю.І. Грицюк

44.

Склади зберігання пиломатеріалів: особливості прийняття управлінських рішень при організації процесу гасіння пожежі

друк.

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.16. – С. 163–172. Фахове видання

9

О.Б. Андрусейко, Ю.І. Грицюк

45.

Склади зберігання пиломатеріалів: особливості попередження виникнення пожежі

друк.

Пожежна безпека : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2013. – № 23. – С. 51‑59. Фахове видання

8

О.Б. Андрусейко, Ю.І. Грицюк,

Т.Г. Бережанський

46.

Комплексне оцінювання проектів впровадження системи захисту інформації

друк.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Сер.: Автоматика, вимірювання та керування. – Львів : НУ "Львівська політехніка". – 2013. – № 774. – С. 39-50. Фахове видання

5

Ю.І. Грицюк,

І.С. Кузьменко

47.

Методи комплексного оцінювання варіантів стратегічного розвитку туристичної галузі

друк.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Сер.: Комп'ютерні науки та інформаційні технології : зб. наук. праць. – Львів : НУ "Львівська політехніка". – 2013. – № 752. – С. 110-119. Фахове видання

9

М.Ю. Грицюк, Ю.І. Грицюк

48.

Управління проектами впровадження систем захисту інформації у структурні підрозділи ДСНС України

друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2013. – № 8. – С. 7‑12. Фахове видання

5

Н.О. Берегулько, Ю.І. Грицюк

49.

Управління освітнім проектом підготовки фахівця з інформаційної безпеки на основі моделей компетенцій

друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2013. – № 8. – С. 67‑74. Фахове видання

7

З.П. Сташевський,

Ю.І. Грицюк

50.

Значення моделей компетенцій в системі управління освітнім проектом підготовки фахівця з інформаційної безпеки

друк.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Сер.: Інформатизація вищого навчального закладу. – Львів : НУ "Львівська політехніка". – 2013. – № 743. – С. 118-122. Фахове видання

5

З.П. Сташевський,

Ю.І. Грицюк

51.

Аналіз рівня підготовки фахівців з управління інформаційною безпекою в Україні

друк.

Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі : зб. наук. стат. за матер. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 грудня 2013 р. – Львів : Львівський ДУВС. – 2013. – С. 132-136.

5

Ю.І. Грицюк

52.

Математичне забезпечення системи підтримки прийняття рішень для вибору траєкторії розвитку туризму в регіоні українських Карпат

друк.

Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту" (ISDMCI'2013) : матер. Міжнар. наук. конф. [зб. наук. праць], 20-24 травня 2013 р., м. Євпаторія. – Херсон : Вид-во ХНТУ. – 2013. – С. 352-355.

4

Ю.І. Грицюк,

М.Ю. Грицюк