Описание: Описание: Лічильник відвідувань

СПИСОК

науково-методичних праць КУХАРСЬКОЇ Наталії Павлівни

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Станом на 22 січня 2014 р.

1.

Вплив соціальних мереж на корпоративну інформаційну та економічну безпеку

Друк

Вісник НУ Львівська політехніка. Серія “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2012. – № 741. – Ч. 2. – C. 214-217. Фахове видання

4

Н.П. Кухарська,

В.М. Кухарський

2.

Приховування конфіденційної інформації у нерухомих зображеннях методом заміни найменшого значущого біта

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ., 21 березня 2013 р., м. Львів, Україна. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2013. – С. 141.

2

Т.М. Білаш,

Т.І. Захарків,

Н.П. Кухарська

3.

Комбінування LSB-методу та криптографічної системи Хілла для прихованого пересилання зашифрованих повідомлень

Друк

Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи : матер. Міжнар. наук.-техн. конф., 11-15 березня 2013 р., м. Київ, Україна. – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут", 2013. – С. 210-211.

2

Т.І. Захарків,

Н.П. Кухарська

4.

Характеристика каналів витоку інформації про підприємство

Друк

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: міжвуз. наук.-практ. конф., 10 квітня 2013 р., м. Львів, Україна. –  Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2013. – С. 147-149.

3

І.В. Висоцька,

Н.П. Кухарська

5.

Канали витоку мовної інформації підчас проведення нарад

Друк

Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики : матер. ХI Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. та мол. вчених, 18-19 квітня 2013 р., м. Київ, Україна. – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут". – С. 136-139.

4

М.О. Поліщук,

Н.П. Кухарська

6.

Захист конфіденційної інформації у ноутбуках

Друк

Запобігти, врятувати, допомогти: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. курсантів та студентів, 3-4 квітня 2013 р., Харків, Україна. – Харків : Вид-во НУЦЗ України, 2013.  – С. 272-274.

3

Т.І. Захарків,

Ю.Г. Горохова,

Н.П. Кухарська

7.

Приховування секретних повідомлень у текстових файлах

Друк

Запобігти, врятувати, допомогти: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. курсантів та студентів,  3-4 квітня 2013 р., Харків, Україна. – Харків : Вид-во НУЦЗ України, 2013.  – С. 271-272.

2

В.В. Войтович,

А.Р. Степанюк,

Н.П. Кухарська

8.

Розробка засобу захисту інформації на основі крипто-стеганографічного її перетворення

Друк

Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квітня 2013 р., м. Черкаси, Україна. – Черкаси : Вид-во АПБ імені Героїв Чорнобиля, 2013. –  Ч. 1.  – С. 363-364.

2

Т.М. Білаш,

Н.П. Кухарська

9.

Комп'ютерне моделювання, проблема V&V та числові методи у задачах адвекції-дифузії

Друк

Актуальні проблеми підготовки спеціалістів ІКТ: матер. Міжнар. конф., 15-19 травня 2013 р.,  м. Хмельницький,  Україна. – Хмельницький : Вид-во ХНІ,  2013. ­– Ч. 2. ­ – С. 212-220.

9

Я.Г. Савула,

В.М. Кухарський,

Н.П. Кухарська

10.

Значення інформатики при підготовці фахівців галузі цивільного захисту

Друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2013. – № 7. – C. 266-270. Фахове видання

5

М.М. Козяр,

В.І. Гудим,

Н.П. Кухарська,

М.І. Кусій

11.

Апаратні засоби персональних комп’ютерів. Навчальний посібник.

Друк.

 Львів : СПОЛОМ, 2013. – 248 с.  (з грифом МОН України)

248

Н.П. Кухарська