Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Лічильник відвідувань

 

СПИСОК

науково-методичних праць Лагуна Андрія Едуардовича

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Станом на 27 січня 2014 р.

1.

Використання дискретного малохвильового перетворення для виявлення аномалій мережевого трафіку

Друк

Вісник НУ “Львівська політехніка” - “Автоматика, вимірювання та керування” Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. № 695. С. 88-94

7

Лагун А.Е.,

Лагун І.І.

2.

Дослідження блокових шифрів та розроблення на основі перетворення Фейстеля модифікованого блокового шифру

Друк

Вісник НУ “Львівська політехніка” - “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. № 719. С. 206-214

9

Лагун А.Е.,

Поліщук О.

3.

Дослідження криптосистеми Мак-Еліса та розробка алгоритмів для її реалізації

Друк

Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць, 2012. № 27. – С.117-126

10

Лагун А.Е.,

Лозинський С.

4.

Удосконалення та аналіз стійкості алгоритму симетричного шифрування ФБШ

Друк

Захист інформації і безпека інформаційних систем : матер. I Міжнар. наук.-техн. конф., м. Львів, 31 травня - 1 червня 2012 р. – Львів : – 2012. – С. 104-105

2

Лагун А.Е.,

Поліщук О.

5.

Використання вейвлет перетворення для приховування інформації в нерухомих зображеннях

Друк

Захист інформації і безпека інформаційних систем : матер. IІ Міжнар. наук.-техн. конф., м. Львів, 30 травня - 1 червня 2013 р. – Львів : – 2013. – С. 98-99

2

Лагун А.Е.,

Лагун І.І.