СПИСОК

наукових праць ЛАХА Юрія Володимировича

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Автори

1

2

3

4

5

6

Станом на 28 лютого 2014 р.

1.

Технології захисту банківських міжнародних платіжних карток

Друк

// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Сер.:  "Автоматика, вимірювання та керування". – 2012. – № 741. – С. 184–187. Фахове видання

4

Лах Ю.В.,

Бакай О.Б.,

Брич Т.В.

2.

Особливості криптографічного захисту платіжних карток з магнітною смугою відповідно до вимог стандарту PCI DSS

Друк

// Захист інформації і безпека інформаційних систем: ма­те­р. II-ої Міжнародної науково-технічної конф., (Львів, 30 травня ‑ 01 червня 2013 р.) / М-во освіти і науки України. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2013. – C. 90-91.

2

Лах Ю.В.,

Бакай О., Дудикевич Б.

3.

Investigation of Payment Cards Systems Information Security Control

Друк

Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS), Volume 2, (September 12-14, 2013, Berlin, Germany)  P. 651-654.

4

Лах Ю.В.

Bakay O., Dudykevych V.

4.

Особливості криптографічного захисту платіжних карток з магнітною смугою відповідно до вимог стандарту PCI DSS

Друк

Вісник Національного університету "Львівська політехніка": "Автоматика, вимірювання та керування". – 2013. – підписано до друку 20.12.2013 р. об’ємом 4 стор.

4

Лах Ю.В.

Бакай О.,

Дудикевич Б.В.