Описание: Описание: Лічильник відвідувань

СПИСОК

науково-методичних праць МАНДРОНИ Марії Миколаївни

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Станом на 27 січня 2014 рік

1.

Аналіз методів автентифікації в інформаційних системах

друк

Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. курсантів та студентів, 3-4 квітня 2013 р. – Харків : Вид-во НУЦЗ України, 2013. – С. 297-298.

2

М.М. Мандрона,
В.В. Литвин

2.

Атаки на мобільний телефон за допомогою технології Bluetooth

друк

Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. курсантів та студентів, 3-4 квітня 2013 р. – Харків : Вид-во НУЦЗ України, 2013. – С. 268-269.

2

О.В. Величко,

А.А. Миклуш,
М.М. Мандрона

3.

Дослідження генератора М-послідовності за допомогою набору статистичних тестів NIST

друк

Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики : матер. ХI Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. та мол. вчених, 18-19 квітня 2013 р. в НТУ України "Київський політехнічний інститут". – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут". – С. 95-96.

2

М.М. Мандрона

4.

Дослідження оптимальних параметрів генератора Голлманна за допомогою статистичних тестів NIST

друк

Захист інформації і безпека інформаційних систем : матер. ІІ-ої Міжнародної наук.-техн. конф. студ., аспір. та мол. вчених, 30 травня – 01 червня 2013 р. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2013. – С. 88-89.

2

В.М. Максимович,

Ю.М. Костів,

О.І. Гарасимчук,

 М.М. Мандрона,

5.

Визначення оптимальних параметрів генератора Голлманна за допомогою статистичних тестів NIST

друк

Вісник НУ «Львівська політехніка». Автоматика, вимірювання та керування. – 2013. – № 753. – С. 57-67. Фахове видання

10

В.М. Максимович,

Ю.М. Костів,

Я.Р. Совин,

О.І. Гарасимчук,

М.М. Мандрона,

6.

Methodology for research of Poisson pulse sequence generators using Pearson’s Chi-squared test

друк

Sustainable development : International journal. – Varna : Euro-Expert Ltd. – 2013. – № 9. – Pp. 67-72. Міжнародне видання

6

Yu.M. Kostiv,

V.M. Maksymovych,

O.I. Harasymchuk,

M.M. Mandrona

7.

Дослідження впливу параметрів генератора Голлманна на статистичні характеристики вихідного сигналу

друк

Вісник кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Випуск 4 (81). – С. 98-103. Фахове видання

6

М.М. Мандрона,

В.М. Максимович,

Ю.М. Костів,

О.І. Гарасимчук

8.

Апаратна реалізація і дослідження модифікованих генераторів Фібоначчі

 

Подано до друку

Комп’ютерні технології друкарства : збірник наукових праць. – Львів : Вид-во Української академії друкарства. – 2013. – № ?. – С. ?. Фахове видання

9

Ю.М. Костів,

В.М. Максимович,

М.М. Мандрона,

О.І. Гарасимчук

9.

Використання інтерактивних дошок для підвищення ефективності організації навчального процесу

Подано до друку

Вісник НУ «Львівська політехніка». Інформатизація вищого навчального закладу. – 2013. – №?. – С. ?? Фахове видання

 

5

М.М. Мандрона,

З.П. Сташевський,

Н.Є. Бурак

10.

Методика оптимізації параметрів генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей побудованих на основі лінійних
конгруентних генераторів

друк

Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 322-328. Фахове видання

7

Ю.М. Костів,

В.М. Максимович,

М.М. Мандрона,

О.І. Гарасимчук

11.

Examination of optimal settings for a Gollman generator

Подано до друку

Комп’ютерні науки та інженерія 2013 (CSE-2013): матер. VI Міжнародної наук. конф. мол. вчених, 21-23 дистопада 2013 р.– Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – С. ??

2

M. Mandrona,

Yu. Kostiv,

V. Maksymovych,

O. Harasymchuk