Описание: Описание: Лічильник відвідувань

СПИСОК

науково-методичних праць Полотая О.І.

 

 

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Станом на 27 січня 2014 р.

3.

Визначення ефективності освітнього проекту запровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах

друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2013. – № 7. – С. 119–124. Фахове видання

6

Полотай О.І.

4.

Модель знань – основа ефективного управління інноваційними освітніми проектами

друк.

Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків : Вид-во СЄЖПТ. – 2013. – Вип. 1/10(61). – Ч. 1. – С. 55–58. Фахове видання

4

Полотай О.І.

5.

Напрями вдосконалення управління проектами запровадження дистанційного навчання у вищому навчальному закладі

друк.

Управління розвитком складних систем. – 2013. – Вип. 13. – С. 40–44. Фахове видання

5

Полотай О.І.

6.

Використання віртуального навчального середовища та його захист

друк.

Запобігти, врятувати, допомогти: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. курсантів та студентів,  3-4 квітня 2013 р., Харків, Україна. – Харків : Вид-во НУЦЗ України, 2013.  – С. 299-300.

2

Ліщук О.О.,

Полотай О.І.

7.

Захист знань у інформаційній системі підприємства

друк.

Запобігти, врятувати, допомогти: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. курсантів та студентів,  3-4 квітня 2013 р., Харків, Україна. – Харків : Вид-во НУЦЗ України, 2013.  – С. 317-319.

3

Петрик А.А.,

Полотай О.І.