Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Лічильник відвідувань

СПИСОК

науково-методичних праць СТАШЕВСЬКОГО Захара Петровича

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Станом на 28 лютого 2014 р.

1.

Розробка систем захисту інформаційно-комунікаційних систем і мереж у структурних підрозділах ДСНС України

друк.

Забезпечення пожежної та техногенної безпеки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 грудня 2013 р., Харків, Україна. – Харків : Вид-во НУЦЗ України, 2013. – С. 229-231.

4

З.П. Сташевський, Ю.І. Грицюк

2.

Автоматизированные системы управления спасательными службами и правила их построения

Друк

Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми, перспективи (Пожежна безпека – 2013) : матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 вересня 2013 р., Київ, Україна. – Київ : Вид-во УкрНДІЦЗ, 2013. – С. 301-302.

4

З.П. Сташевський,

Ю.І. Грицюк

3.

Аналіз джерел загроз інформаційним системам на етапі ініціації проекту

Друк

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2013. – № 7. – С. 67-75. Фахове видання

8

З.П. Сташевський,

Ю.І. Грицюк

4.

Управління освітнім проектом підготовки фахівця з інформаційної безпеки на основі моделей компетенцій

Друк

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2013. – № 8. – С. 67‑74. Фахове видання

7

З.П. Сташевський,

Ю.І. Грицюк

5.

Значення моделей компетенцій в системі управління освітнім проектом підготовки фахівця з інформаційної безпеки

Друк

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Сер.: Інформатизація вищого навчального закладу. – Львів : НУ "Львівська політехніка". – 2013. – № 743. – С. 118-122. Фахове видання

5

З.П. Сташевський,

Ю.І. Грицюк

6.

Використання інтерактивних дошок для підвищення ефективності організації навчального процесу

Друк

Вісник НУ «Львівська політехніка». Інформатизація вищого навчального закладу. – 2013. – №?. – С. ? Фахове видання

 

М.М. Мандрона,

З.П. Сташевський,

Н.Є. Бурак

7.

Показник якості функціонування системи захисту інформації

Друк

Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" РТПСАС'2013: матер. Міжнар. наук.-техн. конф., 11-15 березня 2013 р., м. Київ, Україна. – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут", 2013. – С. 218-219.

2

З.П. Сташевський,

Ю.І. Грицюк

8.

Обґрунтування показника якості функціонування комплексної системи захисту інформації

Друк

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – Сер.: Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут", 2013. – С. 218-224. Фахове видання

6

З.П. Сташевський,

Ю.І. Грицюк

9.

Принципы построения автоматизированных систем управления силами и средствами при ликвидации чрезвычайных ситуаций

Друк

Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы : матер. VII Меж­ду­нар. науч.-практ. конф. курсант. (студ.), слуш. магистрат. и адъюнкт. (аспир.), 4-5 апреля 2013 г., Минск, Республика Беларусь. – Минск : Изд-во ГУО "Командно-инженерный институт" МЧС Республика Беларусь, 2013. – С. 6365.

3

З.П. Сташевський,

Ю.І. Грицюк

10

Управління проектами впровадження систем захисту інформації у структурні підрозділи ДСНС України

друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2013. – № 8. – С. 7‑12. Фахове видання

5

Н.О. Берегулько, Ю.І. Грицюк