СПИСОК

наукових праць ЦИБУЛЯКА Богдана Зіновійовича

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Автори

1

2

3

4

5

6

Станом на 22 січня 2014 р.

1

Захист інформації з обмеженим доступом на засадах аутсорсингу

друк.

Вісник НУ “Львівська політехніка”. Серія “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2012. – № 741. – Ч. 2. – C. 246-250. Фахове видання

5

Б.З. Цибуляк

2

Захист інформації від витоку каналами телефонного зв’язку

прийнято до друк.

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2013. – Вип. 52. – С.       
Фахове видання

6

Б.З. Цибуляк

3

Захист інформації у каналах телефонного зв’язку

друк.

Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи : Міжнар. наук.-техн. конф., м. Київ, 11-15 березня 2013 р. : Зб. мат.  – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут", 2013. – С. 230-231.

2

Б.З. Цибуляк

4

Особливості захисту інформаційних технологій

друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності : Міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ., м. Львів, 21 березня 2013 р. : Зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2013. – С. 165.

1

Б.З. Цибуляк,
І.І. Шиптицька

5

Захист цифрових каналів зв’язку за допомогою систем віртуальних приватних мереж

друк.

Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту : Міжнар. наук.-практ. конф. курс. та студ., м. Харків, 3-4 квітня 2013 р. : Зб. мат.  – Харків, 2013. – С.  266-268.

3

Б.З. Цибуляк,
А.В. Василина,
М.М. Яловий

6

Ефективність використання автоматичних систем пожежогасіння

друк.

Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту : Міжнар. наук.-практ. конф. курс. та студ., м. Харків, 3-4 квітня 2013 р. : Зб. мат.  – Харків, 2013. – С.  300-301.

2

Б.З. Цибуляк,
Я.О. Любовецька,
І.І. Шиптицька

7

Інформаційні технології експертних систем

друк.

Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту : Міжнар. наук.-практ. конф. курс. та студ., м. Харків, 3-4 квітня 2013 р. : Зб. мат.  – Харків, 2013. – С.  331-333.

3

Б.З. Цибуляк,
Н.В. Чудінова

8

Информационная безопасность в сфере образования

друк.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы : VII междунар. науч.-практ. конф. курсантов (студентов), слушатилей магистратуры и адъюнктов (аспирантов), Ч. 2, г. Минск, Республика Беларусь, 4-5 апреля 2013 г. : Сб. мат. – Минск, 2013. – С. 133-134.

2

Б.З. Цибуляк,
И.И. Шиптицкая,
Я.А. Любовецкая

9

Конфігурація VPN для безпечної передачі даних

друк.

Електроніка та інформаційні технології : IV наук.-практ. конф., м. Львів, 29 серпня – 01 вересня 2013 р. : Тези доп. – смт. Чинадієво Закарпатської обл. : Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка. – 2013. – С. 86-88.

3

Б.З. Цибуляк