Список

наукових та навчально-методичних праць

Лавренюк Олени Іванівни за 2013 рік

 

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.      

Застосування антипіренів на основі неорганічних сполук для зниження горючості еластичних пінополіуретанів

друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, 2012. – №21. – С. 100-104.

Фахове видання

5

Лавренюк О.І.,

Баланюк В.М.,

Пастухов П.В.

2.      

Визначення ефективності гасіння вогнегасною аерозольною речовиною в умовах застосування газових ударних хвиль

друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, 2012. – №21. – С. 23-27.

Фахове видання

5

Баланюк В.М.

Копистинський Ю.О.,

Лавренюк О.І.

3.      

Безшовні наливні підлоги пониженої горючості

друк.

Науковий вісник УкрНДІПБ. – Київ, 2012. – №2 (26). – С. 187-190.

Фахове видання

4

Лавренюк О.І.

4.      

Квантово-хімічне моделювання та термохімічний аналіз процесу комплексоутворення в системі морфолін-CuCl-HCl-H2O

друк.

Наукові праці ДонНТУ. Серія: Хімія і хімічна технологія. – Донецьк, 2013. – Випуск 2(21). – С. 65-71.

Фахове видання

7

Годованець Н.М.,

Михалічко Б.М., Лавренюк О.І.,

Щербина О.М.

5.      

Зниження горючості синтетичних полімерів шляхом введення in situ антипіренових композицій на основі солей d-металів

друк.

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Об’єднання теорії та практики – запорука підвищення боєздат-ності оперативно-рятувальних підрозділів” – Харків, 2013. – С. 292.

1

Лавренюк О.І.,

Михалічко Б.М.

6.      

Зниження пожежної небезпечності епоксидних композиційних матеріалів

друк.

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції “Пробле-ми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”. – Львів, 2013. – С. 24

1

Кіт Т.М.,

Лавренюк О.І.

7.      

Вплив дисперсних наповнювачів на горючість та фізико-механічні властивості епоксидних композицій

друк.

Пожежна безпека: тео-рія і практика: збірник наукових праць. – Черкаси, 2013. – №13. – С. 66-70.

Фахове видання

5

Лавренюк О.І.

8.      

Компонентний склад та токсичність продуктів термоокисної деструкції епоксиполімерів

друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності2013. – № 7. – С. 189-193.

Фахове видання

5

Лавренюк О.І.

9.      

Застосування мінеральних наповнювачів для зниження горючості епоксиполімерів

друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, 2013. – №22. – С. 163-166.

Фахове видання

4

Лавренюк О.І.

10.  

Фізико-механічні властивості наповнених матеріалів на основі модифікованих полівінілпіролідоном епоксиамінних композицій

друк.

Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск, 2013. – №3. – С. 24-26. Фахове видання

3

Лавренюк О.І.

11.  

Влияние замедлителей горения на огнестойкие свойства эпоксиполимерных материалов

друк.

Материалы Между-народной конферен-ции молодых ученых “Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций”. – Минск, 2013.

1

Лавренюк Е.И.,

Мыхаличко Б.М., Кость О.В., Пастухов П.В.

12.  

Модифицированные солями d-металлов самозатухающие эпоксиаминные композиционные материалы

друк.

Известия ЮФУ. Технические науки – Таганрог, 2013. – №8. – С. 251-253.

Фахове видання

3

Лавренюк Е.И.,

Мыхаличко Б.М.

13.  

Зниження пожежної небезпечності епоксиполімерних будівельних матеріалів

друк.

Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теорія і практика ліквідації надзвичайних ситуацій”. – Львів, 2013. – С. 152-153.

2

Кость О.В.,

Лавренюк О.І.

14.  

Структурний аспект антипіренової дії сполук купруму на горіння нітрогенумісних вуглеводнів

друк.

Збірник наукових праць: XIV наукова конференція Львівські хімічні читання – 2013”. – Львів, 2013. – С. Н1.

1

Михалічко Б.,

Годованець Н.,

Щербина О.,

Лавренюк О.

15.  

Технологічні особливості модифікованих полівінілпіролідоном епоксиамінних композицій

друк.

Збірник наукових праць: XIV наукова конференція Львівські хімічні читання – 2013”. – Львів, 2013. – С. Т3.

1

Лавренюк О.І.

16.  

Вплив мінеральних наповнювачів на поширення полум’я по поверхні епоксидних полімерів

друк.

Матеріали V Міжнар. науково-практичної конференції “Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій”. – Черкаси, 2013. – С. 205.

1

Кость О.В.,

Лавренюк О.І.

17.  

Модифицированные солями d-металлов самозатухающие эпоксиаминные композиционные материалы

друк.

Материалы седьмой Международной научной конференции “Полимерные материалы пониженной горючести”. – Таганрог, 2013. – С. 161-163.

1

Лавренюк Е.И.,

Мыхаличко Б.М.

18.  

Оцінка пожежовибухонебезпеч-ності речовин та матеріалів

друк.

Методичні вказівки та завдання для виконан-ня розрахункової роботи курсантами та студентами напрямів підготовки 6.170203 “Пожежна безпека”, 6.170201 “Цивільний захист”. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013 р. – 34 c.

34

Лавренюк О.І.

19.  

Теорія розвитку та припинення горіння. Збірник вправ і задач. Частина І.

друк.

Навчальний посібник. – Львів: ВОНДРВР ЛДУ БЖД, 2013. – 132 с.

132/66

Лавренюк О.І.,

Баланюк В.М.