Список

наукових та навчально-методичних праць

Щербини О. М.

Опублікованих у 2013 році

 

З/п

Назва

Харак. роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

  1.  

Experimental determination technique of extinguishing efficiency of aqueous solutions of mineral salts

Друк.

Пожежна безпека. –2013.
–№ 22. –С. 183-187.
 Фахове видання

8

Mykhalitchko B.М.
Shcherbina О.N.,
Godovanets N.N.,
Petrovskii V.L.

  1.  

Квантово-хімічне моделювання та термохімічний аналіз процесу комплексоутворення в системі морфолін-CuCl-HCl-H2O

Друк.

Наук. праці ДНТУ. Серія:  Хімія і хімічна технологія – 2013. – Вип. 2(21). – С. 65-71.
Фахове видання

7

Годованець Н.М.,
Михалічко Б.М.,
Лавренюк О.І.,
Щербина О.М.

  1.  

Методики експрес визначення дамілен малеїнату в хіміко-токсикологічному аналізі

Друк.

Вісник ЛДУБЖД. –2013. –№7. –С.242-246 Фахове видання

5

Щербина О.М.,
Бедзай А.О.,
Михалічко Б.М.

4

Вогнегасні випробування водної вогнегасної речовини на основі купрум(ІІ) хлориду

Друк.

Проблеми пожежної безпеки. –2013. –Вип. 33. –С. 38-44.
Фахове видання

4

Годованець Н.М., Михалічко Б.М., Петровський В.Л., Щербина О.М.

5 

Токсикологічна оцінка та хроматографічне виявлення сполук меркурію у довкіллі

Друк.

Екологічна безпека –2013.
– № 1(15). – С. 64-67
Фахове видання

4

О. М. Щербина

А. О. Бедзай

І. О. Щербина

6

Аналіз токсичних продуктів піролізу хлорумістних вуглеводнів газохроматографічним методом

Друк.

Тези доп. Всеукраїнської наук-практ. конф., «Об’єднання теорії та практики – запорука підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів», Харків, 2013.
– С. 283-284

 

2

Бедзай А.О.,
Щербина О.М.,
Михалічко Б.М.

7

Хроматографічний аналіз процесу горіння пінополіуретанових матеріалів

Друк

Тези доп. Всеукраїнської наук-практ. конф., «Об’єднання теорії та практики – запорука підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів», Харків, 2013.
– С. 311

1

Щербина О.М.,
Михалічко Б.М.,
Бедзай А.О.

8

Вплив pH середовища і природи органічних розчинників на ступінь екстракції ніаламіду

Друк.

Тези доповідей IV наук. конф. «Львівські хімічні читання-2013», Львів. –2013. –С. О5

 

Щербина О.,
 Бедзай А.,
 Бліщун М.,
 Михалічко Б.

9

 Розділення натрій етаміналу і гексобарбіталу методом гель-фільтраційної хроматографії

Друк.

Тези доповідей IV наук. конф. «Львівські хімічні читання-2013», Львів. –2013. –С. О3

1

Бедзай А.,
 Щербина О.,
 Михалічко Б.,
 Щербина І,
 Борщинський Л.

10

Хроматографічне виявлення снодійних лікарських препаратів на основі похідних барбітурової кислоти

Друк.

Тези доповідей IV наук. конф. «Львівські хімічні читання-2013», Львів. –2013. –С. О4

1

Бедзай А.,
 Щербина І,
Щербина О.,
Михалічко Б.