Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Бабаджанової Ольги Федорівни

за 2013 рік

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

Сучасні системи попередження та прогнозування повеней.

Наукова стаття

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць. – Л., 2013. – № 7. – С. 167-171.

Фахове видання.

5

Павлюк Ю.Е. Сукач Ю.Г.

2

Кінетика поглинання нафтопродуктів поверхневим шаром сірого та бурого лісового ґрунту.

Наукова стаття

Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. – Л.: ЛНАУ, 2013. – № 17 (1) – С. 83-88

Фахове видання.

6

Гринчишин Н.М.,

Лагуш Н.І.

3

Небезпека розвитку і поширення повеней.

Наукова стаття

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.8. – С. 90-96.

Фахове видання.

7

Гринчишин Н.М.,

Сукач Ю.Г.

4

Сучасні системи захисту від повеней.

Тези доповіді

Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2013. – Ч. 1. – С. 136-139.

4

Гринчишин Н.М.,

Сукач Ю.Г.

5

Транскордонна співпраця боротьби з повенями на річці Дністер.

Тези доповіді

Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2013. – Ч. 1. – С. 139-141.

3

Сукач Ю.Г. Тарнавський А.Б.

6

Міграційні процеси нафтопродуктів у ґрунті під час аварійних виливів.

Тези доповіді

Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи: матер. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Харків: НУЦЗУ, 2013. – С. 89-90.

2

Гринчишин Н.М.

7

Актуальность проблемы восстановления почв, загрязненных нефтепродуктами.

Тези доповіді

Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций: матер. междунар. науч.-практ. конф. – Минск, Республика Беларусь: КИИ, 2013. – Ч. 1. – С. 184.

1

Гринчишин Н.М.

8

Опасность породных отвалов угледобычи.

Тези доповіді

Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций: матер. междунар. науч.-практ. конф. – Минск, Республика Беларусь: КИИ, 2013. – Ч. 1. – С. 264.

1

Сукач Ю.Г.

9

Комплексный подход управления рисками наводнений.

Тези доповіді

Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций: матер. междунар. науч.-практ. конф. – Минск, Республика Беларусь: КИИ, 2013. – Ч. 1. – С. 245.

1

Гринчишин Н.М.,

Сукач Ю.Г.

10

Необхідність розробки технологій очищення ґрунтів, забруднених нафтопродуктами.

Тези доповіді

XII Міжнародний виставковий форум “Технології захисту – 2013": матеріали 15-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. рятувальників. – Київ: ДСНС, 2013. – С. 100-102.

3

Гринчишин Н.М.

11

Фактори пожежної небезпеки лінійної частини магістрального газопроводу.

Тези доповіді

Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи: матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: ДСНС, 2013. – С. 470-474.

4

Павлюк Ю.Е. Сукач Ю.Г.

12

Опасность наводнений в бассейне рек Львовской области.

Тези доповіді

Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы: сб. матер. VIІ Междунар. науч.-практ. конф. курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов). – Минск, Республика Беларусь: КИИ, 2013. – Ч. 2. – С. 248-249.

2

Соседко Е.С., Гринчишин Н.Н.

13

Вплив діяльності шахт на довкілля.

Тези доповіді

Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матер. міжнар. наук.-практ. конф. курсантів та студентів. – Харків: НУЦЗУ, 2013. – С. 505-506.

2

Сосєдко К.С.

Лига Х.М.

14

Державний нагляд за утворенням промислових відходів.

Тези доповіді

Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: зб. тез. І Міжнар. наук.-практ. конф. курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 60-61.

2

Сосєдко К.С.