Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Веселівського Романа Богдановича

за 2013 рік

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.

Дослідження вогнестійкості огороджувальних конструкцій з фібролітовою нез’ємною опалубкою.

Тези доповіді

Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні: VІІI Міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв: НУК, 2013. – С. .

3

Половко А.П.

2.

Актуальні завдання і проблеми сучасної радіоекології.

Тези доповіді

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: матер. міжнар. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 104-105.

2

Крива У.М.

3.

Вплив природного радіоактивного фону на здоров’я людини.

Тези доповіді

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: матер. міжнар. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 122.

1

Пенькова О.С.