Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Лаврівського Мар’яна Зеновійовича

за 2013 рік

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.                   

Современные машины для проведения аварийных работ в труднодоступных участках.

Тези доповіді

Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы: сб. матер. VIІ Междунар. науч.-практ. конф. курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов). – Минск, Республика Беларусь: КИИ, 2013. – Ч. 1. – С. 157-158.

2

Логвиненко Д.В.

2.                   

Використання сучасних засобів боротьби з пожежами.

Тези доповіді

Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матер. міжнар. наук.-практ. конф. курсантів та студентів. – Харків: НУЦЗУ, 2013. – С. 166-168.

3

Логвиненко Д.В.

3.                   

Управление безопасности жизнедеятельности регионов с помощью ДЗЗ.

Тези доповіді

Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций: матер. междунар. науч.-практ. конф. – Минск, Республика Беларусь: КИИ, 2013. – Ч. 1. – С. 270.

1

Федюк Я.І.

4.                   

Использование современных мобильных установок для тушения в труднодоступных участках.

Тези доповіді

Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи: матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: ДСНС, 2013. – С. 411-413.

3

Федюк Я.І., Логвиненко Д.В.

5.                   

Автомобілі для гасіння пожеж з використанням сучасних технічних засобів.

Тези доповіді

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: матер. міжнар. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 80-81.

2

Логвиненко Д.В.