Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Стародуба Юрія Петровича

за 2013 рік

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.

Інформаційні технології в комп’ютерному моделюванні еколого-геофізичних процесів.

Навчаль­ний посібник

Навчальний посібник – Львів : ЛДУ БЖД, 2013. – 160 с.

160

Урсуляк П.П.

2.

Study of stress-strain state and wave fields concerning the waterflow objects shores structure.

Наукова стаття

Drogi wodne europy środkowo-wschodniej: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i in.  – Krakow, 2013 . – Tom 11.

Подано до друку

Brych Т.,

Karpenko А.

3.

Assessment of anthropogenic changes natural hydrochemical pool Western Bug River.

Наукова стаття

Drogi wodne europy środkowo-wschodniej: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i in. – Krakow, 2013. – Tom 11.

Подано до друку

Karabyn В.,

Ursulyak Р.,

Pyroszok S.

4.

Projekt badania wpływu obwodnienia na środowisko i geofizyczna sytuacja brzegowych regionów Polski Wschodniej i Zachodniej Ukrainy.

Наукова стаття

Geomatyka i inżynieria: kwartalnik naukowy PWSZ. –  Jarosław, 2013. – № 1.

7

Ursulyak Р.Р.

5.

Modeling of rocks stress-strain state in the foundations of frame type structures.

Наукова стаття

Geomatyka i inżynieria: kwartalnik naukowy PWSZ. – Jarosław, 2013. – № 2.

4

 

6.

Проект збільшення туристичної привабливості водозбірного басейну ріки Дністер.

Наукова стаття

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць. – Л., 2013. – № 7. – С. 139-145.

7

Урсуляк П.П.,

Федюк Я.І.

7.

Локалізація пожежонебезпечних ділянок з використанням супутникових даних для сейсмоактивних зон України.

Наукова стаття

Пожежна безпека: зб. наук. праць. – Л., 2013. – № 23.

Подано до друку

Купльовський Б.Є., Шелюх Ю.Є., Гаврись А.П.

8.

Theory and method of energy-wave field analysis for the study of Earth resources.

Наукова стаття

Springer Computer Science Proceedings. – Springer-Verlag, Computer Science Editorial. – Heidelberg, Germany, 2013.

Подано до друку

Karpenko V.N., Rostovtcev V.V., Stassenko V.N., Karpenko A.V.

9.

Локалізація пожежонебезпечних ділянок з використанням даних ШСЗ для сейсмоактивних зон України.

Тези доповіді

Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS – Технології: матер. XVIII Міжнар. наук.-техн. симп. – Львів: НУ "ЛП", 2013. – С. 205-207.

7

Купльовський Б.Є., Урсуляк П.П., Гаврись А.П.

10.

Встановлення перспективних об’єктів в нафтогазоносному відношенні в південно-східній частині форланду українських Карпат та в алохтонній її частині.

Тези доповіді

Нафта і газ України: матер. 9-ї Міжнар. наук.-практ. конф. – Л: Центр Європи, 2013. – С. 45-47.

3

Шеремети П.М., Ладиженський Г.М., Гафич Л.Ф., Пилип’юк М.М., Левкович Ю.М.

11.

Рівняння паралельних променів у сейсморозвідці.

Тези доповіді

Нафта і газ України: матер. 9-ї Міжнар. наук.-практ. конф. – Л: Центр Європи, 2013. – С. 56-57.

2

Шеремета П.М.