Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Тарнавського Андрія Богдановича

за 2013 рік

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.                   

Використання сухого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС.

Наукова стаття

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 104-110.

6

Сукач Р.Ю.,

Сукач Ю.Г., Колісник М.Я.

2.                   

Thermal behaviour of crystal and domain structure of LSGMn-05 anode material for SOFC.

Наукова стаття

Solid State Ionics. – North-Holland: Elsevier, 2013. – № 240. – P. 29-33.

5

T. Tataryn T., Vasylechko L., Savytskii D., Berkowski M., Paulmann C., Bismayer U.

3.                   

Основні способи проведення деконтамінації техніки та людей після виходу з зони радіоактивного зараження.

Тези доповіді

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: матер. міжнар. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 74.

1

Воронюк В.М.

4.                   

Транскордонна співпраця боротьби з повенями на річці Дністер.

Тези доповіді

Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2013. – Ч. 1. – С. 139-141.

3

Сукач Ю.Г., Бабаджанова О.Ф.

5.                   

Порядок утримання захисних споруд до використання у мирний час.

Тези доповіді

Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матер. міжнар. наук.-практ. конф. курсантів та студентів. – Харків: НУЦЗУ, 2013. – С. 34-35.

2

Воронюк В.М.

6.                   

Обеспечение температурно-влажностного режима и параметров воздушной среды помещений защитных сооружений в мирное время.

Тези доповіді

Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы: сб. матер. VIІ Междунар. науч.-практ. конф. курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов). – Минск, Республика Беларусь: КИИ, 2013. – Ч. 2. – С. 151-152.

2

Воронюк В.М.

7.                   

Характер чрезвычайных ситуаций с выбросом опасных химических веществ.

Тези доповіді

Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций: матер. междунар. науч.-практ. конф. – Минск, Республика Беларусь: КИИ, 2013. – Ч. 1. – С. 241.

1

Павлюк Ю.Э.

8.                   

Влияние поливинилпирролидона на параметры фазовых переходов полиамидов.

Електрон­ний ресурс

Ломоносов-2013: матер. междунар. молодежного науч. форума – Москва: МАКС Пресс, 2013. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) [Электронный ресурс].

1