Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Ткачука Ростислава Львовича

за 2013 рік

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.                   

Інформаційні технології та системологія прийняття цільових рішень в ПНО активним інтелектуальним агентом.

Наукова стаття

Зб. наук. пр. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2013. – Вип. 66. – С. 128-142.

15

Ткачук Г.В.,

Кунченко – Харченко В.І. 

2.                   

Логіко-когнітивні моделі удосконалення інформаційної структури тестів.

Наукова стаття

Зб. наук. пр. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2013. – Вип. 67. – С. 127-137.

11

Сікора Л.С.,

Дурняк Б.В.,

Антоник М.С.,

Якимчук Б.Л.

3.                   

Логіко когнітивна структура операційних стадій розв’язання задач управління ПНО.

Наукова стаття

Зб. наук. пр. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2013. – Вип. 67. – С. 148-157.

10

Сікора Л.С.,

Рак Т.Є.,

Кунченко – Харченко В.І.

4.                   

Інформаційні технології та когнітивні інтелектуальні операції в процесах прийняття цільових рішень оператором в граничних умовах.

Наукова стаття

Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2013. – Вип. 67. – С. 137-146.

10

Сікора Л.С.,

Антоник М.С.,

Сабат В.І.,

Пюрко Л.,

Якимчук Б.Л.

5.                    

Інформаційна структура базових знань для прийняття рішень в надзвичайних ситуаціях як основа розробки тестів.

Наукова стаття

Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2013. – Вип. 67. – С. 146-159.

14

Рак Т.Є.,

Сікора Л.С.,

Сорочич М.П.,

Кунченко – Харченко В.І.

6.                    

Інформаційні і системні, технології структуризації ієрархічних систем для забезпечення підтримки рішень при ліквідації надзвичайних ситуацій.

Наукова стаття

Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2013. – Вип. 68. – С. 151-170.

20

Рак Т.Є.,

Сікора Л.С.,

Якимчук Б.Л.,

Кунченко – Харченко В.І.

7.

Психодіагностика та корекція девіантної поведінки.

Тези доповіді

Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матер. міжнар. наук.-практ. конф. курсантів та студентів. – Харків: НУЦЗУ, 2013. – С. 472-473.

2

Ялова К.О.

8.

Особливості використання сугестивних технологій для засвоєння навчального матеріалу у вищих навчальних закладах ДСНС України.

Тези доповіді

Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матер. міжнар. наук.-практ. конф. курсантів та студентів. – Харків: НУЦЗУ, 2013. – С. 411-412.

2

Криштанович Р.М.

9.

Вплив сугестивних технологій на особистість через рекламу.

Тези доповіді

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: матер. міжнар. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 218-219.

2

Криштанович Р.М.

10.

Причини виникнення та прояву девіантної поведінки у курсантів та студентів воєнізованих навчальних закладів.

Тези доповіді

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: матер. міжнар. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 253-254.

2

Ялова К.О.

11.

Взаємозв’язок фізичної і психічної стійкості курсантів в умовах стресових ситуацій.

Тези доповіді

Теретико-методичні основи фізичного виховання і спорту студентів вищих навчальних закладів: матер. міжнар. наук.-практ. семінару. Л: ЛДУВС, 2013. – С. 

2

Ковальчук А.М.,

Баран Ю.С.

12.

Когнітивні компоненти прийняття рішень інтелектуальним агентом в умовах пов’язаних із ризиком.

Тези доповіді

Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: НУОА, 2013 – Вип. 24. – С. 114-117.

4

Сікора Л.С.,

Ткачук Г.В.

13.

Логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності.

Тези доповіді

Особистість в екстремальних умовах: Зб. матер. VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – Ч. 1. – С. 233-237.

5

Германович О.Р.

14.

Вплив емоційної складової на процес адаптації до умов навчальної діяльності

Тези доповіді

Особистість в екстремальних умовах: Зб. матер. VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – Ч. 2. – С. 47-51

4

Завадка Х.В.

15.

Когнітивні моделі формування стратегій оперативного управління інтегрованими ієрархічними структурами в умовах ризиків і конфліктів.

Моногра­фія

Дурняк Б. В. Когнітивні моделі формування стратегій оперативного управління інтегрованими ієрархічними структурами в умовах ризиків і конфліктів: Монографія / Б. В. Дурняк, Л. С. Сікора, М. С. Антоник, Р. Л Ткачук. – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – 449 с.

449

Дурняк Б.В.,

Сікора Л.С.,

Антоник М.С.

16.

Автоматизовані людино-машинні системи управління інтегрованими ієрархічними організаційними та виробничими структурами в умовах ризику і конфліктів.

Моногра­фія

Дурняк Б. В. Автоматизовані людино-машинні системи управління інтегрованими ієрархічними організаційними та виробничими структурами в умовах ризику і конфліктів: Монографія / Б. В. Дурняк, Л. С. Сікора, М. С. Антоник, Р. Л Ткачук. – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – 514 с.

514

Дурняк Б.В.,

Сікора Л.С.,

Антоник М.С.