Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Федюк Ярослав Ігорович

за 2013 рік

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.                   

Проект збільшення туристичної привабливості водозбірного басейну ріки Дністер.

Наукова стаття

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць. – Л., 2013. – № 7. – С. 139-145.

7

Стародуб Ю.П., Урсуляк П.П.

2.                   

Управление безопасности жизнедеятельности регионов с помощью ДЗЗ.

Тези доповіді

Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций: матер. междунар. науч.-практ. конф. – Минск, Республика Беларусь: КИИ, 2013. – Ч. 1. – С. 270.

1

Лаврівський М.З.

3.                   

Использование современных мобильных установок для тушения в труднодоступных участках.

Тези доповіді

Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи: матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: ДСНС, 2013. – С. 411-413.

3

Лаврівський М.З., Логвиненко Д.В.

4.                   

Визначення безпеки регіонів із використанням даних ДЗЗ.

Тези доповіді

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: матер. міжнар. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С. 161.

1

Садигова Ю.Б.