СПИСОК

наукових праць

викладача кафедри українознавства

Шелюх Ольги Миронівни

за 2013 рік

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.

С. Смаль-Стоцький і В. Сімович – спільність методології і спільність літературознавчої практики

стаття

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича : зб. наук. праць : Слов’янська філологія / наук. ред. Б. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2013. – С. 114 – 119. Фахове видання.

5

 

2.

Особенности методологии и методики литературоведческих исследований Василия Симовича

стаття

Молодой учёный. – 2013. – № 9. – С. 475 – 479.

Фахове видання.

 

4

 

3.

Рідна мова як основа буття нації в літературно-естетичній концепції Василя Сімовича

стаття

Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. – ЛДУБЖД, 2013. – С. 17 – 21.

5

 

4.

Теоретико-літературознавчі концепиції Василя Сімовича в його педагогічній діяльності

стаття

Acta universitatis Pontica Euxinus : Міжнар. наук. журн. – Спец. вип. : зб. наук. пр. : у 3-х томах.– Том ІІ / упорядн.: Хохлова Т. С., Хохлов В. О., Ступак Ю. О. – Дніпропетровськ–Варна, 2013. – С. 372 – 375.

4

 

5.

Літературно-естетичні концепції Василя Сімовича

автореф. дис. … канд. філолог. наук

Львів, 2013.

20 с.