СПИСОК

науково-методичних  праць

БРОЧКОВСЬКОЇ Юлії Богданівни

(станом на грудень 2013 рік)

№ п/п

Назва

Вихідні дані

Кількість стор.

 

Співавтори

Матеріали наукових конференцій, круглих столів, форумів(статті, тези):

1.       

Вплив стилю взаємодії викладача на мотивацію студентів до навчання.

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події» (25-31 березня 2013 р.) // http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=7537

 

 

2.       

Значення образу професії у формуванні професійної ідентичності психолога

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах», 7-8 листопада 2013 р. – Частина І. – 335 с.–  С.209-211

2

 

3.       

Вплив внутрішньо групових конфліктів у студентській групі на навчальну діяльність студентів

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах», 7-8 листопада 2013 р. – Частина ІІ. – 148 с.–  С.25-28.

3

Гончарук Л.

4.       

Психологічний аналіз феномену віри

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах», 7-8 листопада 2013 р. – Частина ІІ. – 148 с.–  С.51-54

3

Злобенко О.

5.       

Вплив засобів масової інформації на рівень агресивності підлітків

Проблеми та перспективи забезпечення безпеки життєдіяльності: Збірник матеріалів науково-практичної конференції курсантів і студентів/Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – 206-207.

2

Кіндратів Т.

6.       

Прояв творчості в професійній діяльності спортсменів

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах», 7-8 листопада 2013 р. – Частина ІІ. – 148 с.–  С.71-73.

3

Курило А.

7.       

Вплив іміджу спортсмена на сучасну молодь

Проблеми та перспективи забезпечення безпеки життєдіяльності: Збірник матеріалів науково-практичної конференції курсантів і студентів/Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – 216-217.

2

Курило А.

8.       

Психологічні особливості прояву агресії у підлітковому віці

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах», 7-8 листопада 2013 р. – Частина ІІ. – 148 с.–  С.95-97.

3

Полівцева Л.

9.       

Молодіжні субкультури як фактор формування особистості підлітка

Проблеми та перспективи забезпечення безпеки життєдіяльності: Збірник матеріалів науково-практичної конференції курсантів і студентів/Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – 235-236.

2

Полівцева Л.

10.   

Особливості взаємозв’язку альтруїзму та емпатії

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах», 7-8 листопада 2013 р. – Частина ІІ. – 148 с.–  С.101-103.

3

Приріз М.

11.   

Альтруїзм в умовах сучасності: прояви та мотиви

Проблеми та перспективи забезпечення безпеки життєдіяльності: Збірник матеріалів науково-практичної конференції курсантів і студентів/Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – 236-237.

2

Приріз М.

12.   

Емоційна стійкість рятівника як чинник успішності діяльності в екстремальних умовах

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах», 7-8 листопада 2013 р. – Частина ІІ. – 148 с.–  С.106-108.

3

Пучко І.

13.   

Психічна саморегуляція як метод боротьби зі стресом у ДСНС

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах», 7-8 листопада 2013 р. – Частина ІІ. – 148 с.–  С.106-108.

3

Сисюк О.

14.   

Літературно-художня творчість як один з проявів самоактуалізації студентів

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах», 7-8 листопада 2013 р. – Частина ІІ. – 148 с.–  С.126-127.

2

Соляр Ю.

15.   

Фактори, які визначають задоволеність партнерів у шлюбі

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах», 7-8 листопада 2013 р. – Частина ІІ. – 148 с.–  С.138-140.

3

Шпікула І.

16.   

Роль психологічних механізмів захисту в забезпеченні психологічної безпеки особистості

Проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріали V міжвузівської наукової конференції (23 квітня 2013 р., м. Черкаси). – Черкаси: Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України, 2013. – 158 с. – 131-133.

3

Осадчук І.