СПИСОК

науково-методичних  праць

МАКАРЕНКО Стефанії  Стефанівни

(станом на 1грудень 2013 рік)

п/п

Назва

Вихідні дані (назва збірника наукових праць,  видавництво, , рік, загальна кількість сторінок, номери сторінок статті)

Кількість друкованих сторінок

Прізвища

співавторів

Статті в наукових та фахових виданнях:

1.

Социально-психологические особенности личности в условиях трансформации общества

Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, 28 января 2013 года, Украина, Донецкая обл., г. Макеевка / Под общед. прорф. В.М.Синельникова, В.Н. Зыбцева, В.Е. Лунева. – Макеевка:Макеевский экономично-гумантитарный институт, 2013. – 220 с. – С. 128-132.

4

 

2.

Методи і способи психологічного захисту особистості в умовах екстремальних ситуацій

Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип.14. Частина І – Харків: НУЦЗУ,2013. – 350 с. С. 102-110.

8

 

 

Матеріали наукових конференцій, круглих столів, форумів (статті або тези):

1.       

Шляхи формування організаційної культури в управлінській діяльності

Збірник тез

науково-практичної конференції

«Культура управління в системі розвитку економіки України», 5 березня 2013p. [Текст] Львів: «Сполом», 2013. – 308с.  – С. 86-88.  

2

 

2.       

Професіоналізм—  складова самореалізації діяльності керівника

Детермінанти професіоналізації як умова розвитку освітнього простору суспільства //

Збірник тез міжкафедрального круглого столу факультету психології Льв ДУВС: 22 березня 2013р. // Упоряд. М.П. Козирєв. – Львів: Львів: Ліга Прес, 2013. – 150 с. – 105-107.

2

 

3.       

Проведення лекційних занять з використанням інтерактивних методів навчання

 

Інноваційні психолого-педагогічні технології активізації пізнавальної діяльності студентів і курсантів // Збірник наукових статей за матеріалами науково-практичного семінару кафедри педагогіки і соціальної роботи факультету психології Льв ДУВС: 22 лютого 2013 р. // Упоряд. М.П. Козирєв. – 90 с. – С. 50-53.

 3

 

4.       

Психологічний захист  особистості в контексті екстремальних ситуацій

«Особистість в екстремальних умовах», збірник статей VI Всеукраїнської науково-практичної  конференції: [в 2 ч.] – Ч.І [за ред.. О.Л. Кривопишиної, Б.І. Шуневича]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2013 – 336 с. С. 146 -149.

3

Бабік І.В.

5.       

Соціально-психологічні чинники професіогенезу курсанта-рятівника

«Особистість в екстремальних умовах», збірник статей VI Всеукраїнської науково-практичної  конференції: [в 2 ч.] – Ч.І [за ред.. О.Л. Кривопишиної, Б.І. Шуневича]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2013 – 336 с. – С.62-65.

3

Козуб І.В.

6.       

Психологія лідерства в малій групі

«Особистість в екстремальних умовах», збірник статей VI Всеукраїнської науково-практичної  конференції: [в 2 ч.] – Ч.І [за ред.. О.Л. Кривопишиної, Б.І. Шуневича]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2013 – 336 с. – С.90-93.

3

Полюга Т.П.

7.       

Життєві кризи особистості та шляхи їх подолання

«Особистість в екстремальних умовах», збірник статей VI Всеукраїнської науково-практичної  конференції: [в 2 ч.] – Ч.І [за ред.. О.Л. Кривопишиної, Б.І. Шуневича]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2013 – 336 с. – С.5-8.

3

Безпалько Ю.А.

8.       

Проблема особистісного вибору в соціальній психології

«Особистість в екстремальних умовах», збірник статей VI Всеукраїнської науково-практичної  конференції: [в 2 ч.] – Ч.І [за ред.. О.Л. Кривопишиної, Б.І. Шуневича]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2013 – 336 с. – С.79-82.

3

Личак І.Ю.

Перелік підручників, посібників (зазначити, чи є гриф МОН України), науково-довідкових видань, методичних рекомендацій:

1.

Психологічні чинники розвитку професійної кар’єри майбутнього керівника:методичний посібник.(частина І)

Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 220 с.

220 с.

 

2.

«Правильна постава – запорука здоров’ю» . Методичні рекомендації з проблем формування здорового способу життя. Для студентів медичних та психологічних спеціальностей.

Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2013.

36 с.

Бабік І.В