СПИСОК

науково-методичних  праць

Сірко Роксолани Іванівни

(станом на грудень 2013 рік)

 

№ п/п

Назва

Вихідні дані (назва збірника наукових праць,  видавництво, , рік, загальна кількість сторінок, номери сторінок статті)

Кількість друкованих сторінок

Прізвища

співавторів

Статті в наукових та фахових виданнях:

1

Практичні аспекти підготовки психологів вищих навчальних закладів до діяльності в особливих умовах

 

Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип..14. Частина ІІ. – Х.:НУЗЦУ, 2013. – 432с. – С.337-345.

8

 

2

Теоретичні аспекти підготовки психологів у ВНЗ до діяльності в особливих умовах

 

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць інституту психології імені Г.С.Костюка. – К., 2013. – Т.11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип..7. – Ч.2. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. – 640с. – С.344-349

8

 

3

Змістовно-операційні засади підготовки психологів у вищих навчальних закладах до практичної діяльності в системі МНС України

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психоло-гічна. Вип. 1.  Львів. - 2013. с. 334 – 342

8

 

Матеріали наукових конференцій, круглих столів, форумів(статті, тези):

1.      1

Психологические аспекты мотивации в подростковом возрасте

Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций: сборник тезисов докладов Международной научно-практической конференции. – Минск: КИИ, 2013. – 277с. – С.81-85

4

В.И. Слободяник

2.       

Психотренінгова програма соціально-психологічної адаптації курсантів та студентів першого курсу ВНЗ ДСНС України 

Матеріали 15-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. Київ: ІДУЦЗ, 2013. – 443с. – С.263-265.

3

В.І.Слободяник

3.       

Психолого-педагогічні аспекти навчальної активності студентів по питанню індивідуалізації навчання

Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Хмельницький, 25-26 квітня 2013р) – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 246с. – С.66-68

3

В.І.Слободяник,

І.О. Баклицький

4.       

Аналіз психологічних особливостей кризи підліткового віку.

Збірник тез науково-практичної конференції «Створення безпечного життєвого середовища як умова формування позитивного життєвого шляху особистості дитини» 24 травня 2013 р. – Львів, 3013. – 66с. – С.56-59.

3

В.І.Слободяник

 

5.       

Психологічний аналіз тривожності курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України

Проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції (23 квітня 2013р, м.Черкаси) – Черкаси: Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України, 2013. – 158с. – С. 138-140.

3

В.І.Слободяник,

 

6.       

До питання підготовки психологів вищих навчальних закладів до діяльності в особливих умовах

Збірник статей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість в екстремальних умовах»: - Ч.1 . – Львів: ЛДУ БЖД, 2013 – 336с. – С.176-179

3

 

7.       

Науково-методологічні підходи в екстремальній психології

Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2013 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 716 с. – С.504- 508

4

 

Перелік підручників, посібників (зазначити, чи є гриф МОН України), науково-довідкових видань, методичних рекомендацій:

1

Методичні матеріали про проведення тренінгових занять «Психолгічні особливості проведення співбесіди з кандидатами на вакантні посади»

Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – 36 с.

36

Куций О.А. 

2

Методические рекомендации к тренинговому занятию с журналистами по психологическим аспектам в экстремальных условиях

Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – 24 с.

24

Куций О.А.