Список
наукових праць 
кандидата педагогічних наук

ТКАЧЕНКА Тараса Васильовича

за 2013 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.

Важливість іншомовної підготовки працівників служби України з надзвичайних ситуацій

Друк.

Іншомовна підготовка працівників органів внутрішніх справ та фахівців із права: тези доп.міжвуз. наук.-практ.конф. (Київ, 18.2013р.)- Нац. акад. внутр. справ, 2013. - С. 171-173.

 

3

Вовчаста Н.

2

Модель дистанційного курсу для фахівців сфери екологічної безпеки

Друк.

Педагогіка і психологія професійної освіти. –№ 5.– 2013. - С. 51-58.   

Фахове видання.

 

7

 

3.

Учебный тренинг как современный подход адаптации будущих специалистов мчс украины

 

Подано до друку

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.