СПИСОК

науково-методичних  праць

ЦЮПРИКА Андрія  Ярославовича

(станом на грудень 2013 рік)

№ п/п

Назва

Вихідні дані (назва збірника наукових праць,  видавництво, , рік, загальна кількість сторінок, номери сторінок статті)

Кількість друкова

них сторінок

Прізвища

співавторів

 

 

Статті у наукових та фахових виданнях:

1.        11

Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю російської федерації:

теоретичний аналіз

Вісник ЛДУБЖД. Збірник наукових праць. №6, 2012. –Частина 2 – 160с. С. 72 - 79

7

Мачинська Н.І

2.         

Особливості технологій групової самостійної роботи студентів

 

Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 2. – c. 90-98.

8

 

3.         

Інноваційні методики в контексті інтегративного навчання: теоретико-методологічний аспект

Х міжнародна науково-методична конференція «Креативні  технології морального і патріотичного виховання молоді як основа успішного розвитку особистості» (м. Вінниця, 18 жовтня 2013 р.) (подано до друку)

10

Козловська І.М

4.         

Структурування інформації та взаємодії знань у сучасній дидактиці: теоретичний аспект

 

Вісник ЛДУБЖД. Збірник наукових праць. №8, 2013. – (подано до друку)

9

Козловська І.М.

Матеріали наукових конференцій, круглих столів, форумів (статті, тези):

5.         

Емоційні процеси та керувуання емоціями курсантами

Матеріли Міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності», 21 березня 2013 р. ЛДУ БЖД. –Львів: ЛДУ БЖД.

3

Гнатюк О.М.

6.         

Особенности эмоциально-волевой регуляции психических состояний в жизнедеятельности курсанта

Материалы VII Международной научно-практической конференции курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адюнктов (аспирантов)

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы»,  4-5 апреля 2013 р., г. Минск

3

Гнатюк О.М.

7.         

Особливості емоційно-вольової сфери у поведінці курсантів

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту», м. Харків, 2013 р.

3

Гнатюк О.М.

8.         

Вплив гуманітаризації освіти на формування професійної компетенції майбутніх фахівців

Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна робота в Україні: становлення, перспективи, розвиток». 3-4 жовтня 2013 року, ЛДУ БЖД м.Львів

3

 

9.         

Взаємодія знань з природничих та суспільних дисциплін у системі інтегративно-предметного навчання

VI всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах». ЛДУ БЖД 7-8 листопада 2013 р. м.Львів. Збірник матеріалів Частина І.

3

Козловська І.М

10.     

Особливості терапії пост-травматичного

стресового розладу

VI всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах». ЛДУ БЖД 7-8 листопада 2013 р. м.Львів. Збірник матеріалів Частина ІІ

3

Гринюк О.П.

11.     

Причини виникнення делінквентної поведінки у підлітків

 

VI всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах». ЛДУ БЖД 7-8 листопада 2013 р. м.Львів Збірник матеріалів Частина ІІ.

3

Котельницька О.Р.

12.     

Духовний розвиток особистості в ХХІ столітті

 

Збірник тез доповідей ІІ міжнародної курсантсько-студентської наукової конференції «Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення)» - Львів: ЛДУ БЖД, 2013 – 356 с.

3

Величко О.В.

13.     

Роль соціалізації в процесі становлення та розвитку особистості

Збірник тез доповідей ІІ міжнародної курсантсько-студентської наукової конференції «Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення)» - Львів: ЛДУ БЖД, 2013 – 356 с.

3

Горохова Ю.Г.

 

14.     

Соціальні групи як середовище культурного становлення особостості

 

Збірник тез доповідей ІІ міжнародної курсантсько-студентської наукової конференції «Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення)» - Львів: ЛДУ БЖД, 2013 – 356 с.

3

Захарків Т.І.

15.     

Духовний світ сучасної молоді

Збірник тез доповідей ІІ міжнародної курсантсько-студентської наукової конференції «Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення)» - Львів: ЛДУ БЖД, 2013 – 356 с.

3

Миклуш А.А.

16.     

Сучасні технології самостійної роботи студентів

ХІІ Педагогічні читання пам′яті В.П. Жука у Львові «Розвиток професійно-технічної освіти на регіональному рівні: проблеми, рішення, перспективи», [Текст] : [27 листопада 2013 р.] : тези доп. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 144 с.

3

Гринюк О.П.