Список
наукових праць

Ковальчука Віктора Миколайовича

опублікованих у 2013 році

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

Сучасне технічне забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт при ДТП з автомобільним транспортом.

Друк.

(тези)

Міжнародна науково-практична конференція курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» - Львів, 2013. – С.75-76.

2

Ю.Б.Денькович

 

2

Механізм підготовки фахівців Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Друк.

(тези)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Об’єднання теорії та практики – запорука підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів» Харків, 2013. – С.217-219.

3

Т.В.Ткаченко

3

Перспективи підготовки кадрів для пожежно-рятувальної служби

Друк.

(тези)

Науково-практична конференція за міжнародною участю «Модернізація системи державного управління:теорія та практика»: Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2013, с.171-175

5

-

4

До питання розробки сучасної системи пожежної сигналізації на радіаційно-небезпечних об’єктах.

Друк.

(тези)

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту» - Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля,2013, с.56-57

2

Чалий Д.О.,

Лоїк В.Б.,

Шпотюк М.В.

5

Технологии ликвидации разливов нефтепродуктов

Друк.

(тези)

Міжнародна науково-практична конференція «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы» - Мінськ, 2013, с.137

1

Денькович Ю.Б.,

Чалий Д.О.

6

Інформаційно-комунікаційні технології, аварійно-рятувальні роботи при перевезенні пожежовибухонебезпечних речовин автомобільним транспортом

(наукова стаття)

Пожежна безпека: Зб. наук. пр. – Л., 2013. – №22. – С. 128-134. Фахове видання

 

7

Лоїк Б.В.

7

Удосконалення системи відбору, підготовки та розподілу керівних кадрів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

(наукова стаття)

Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України «Ефективність державного управління», 2013

 

-

8

Технічне забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт при дтп з автомобільним транспортом

 

(тези)

Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи» - Київ, 2013. – с.

 

Лоїк В.Б.